Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

17 mål for verden, men Norge har ikke en plan

Aktuelt: Fasteaksjonen

17 mål for verden, men Norge har ikke en plan

FNs bærekraftsmål er en global dugnad for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Men norske myndigheter mangler en plan for hvordan Norge skal bidra.

I september 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for verden, kalt bærekraftsmålene. Det første målet innebærer at vi skal stoppe ekstrem fattigdom globalt. Andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom, har blitt halvert siden 1990. Selv om dette er gode nyheter, gjenstår det fortsatt over 800 millioner mennesker før vi kan si at vi har utryddet ekstrem fattigdom. Mål seks skal sikre rent vann og gode sanitærforhold til alle. Mål fem skal skape likestilling mellom kjønnene og få bukt med diskriminering. Mål 16 skal skape fredelig og inkluderende samfunn.

Det er i det hele tatt ambisiøse mål! Men de er oppnåelige hvis vi virkelig vil. Norge er et lite land, men vi kan likevel gi betydelig bidrag i den globale dugnaden. Men det krever at norske myndigheter tar grep og lager en skikkelig plan for å gjøre vår del av jobben.

Trenger en handlingsplan

En plan kan ikke redde verden, men den tar oss et steg i riktig retning. Først når norske myndigheter lager en tverrpolitisk forankret plan for veien fram til 2030, kan vi se om vi bruker nok ressurser på å nå målene. Uten en konkret plan og rapporteringsprosess risikerer vi at de flotte målene forblir ord uten handling.

Kirkens Nødhjelp skal følge utviklingen av bærekraftsmålene helt til 2030. Vi jobber for en mer rettferdig verden både i fattige land og her hjemme i Norge. Vi jobber for å engasjere det norske folk for andre mennesker i sårbare og vanskelige situasjoner globalt. Vi kan minne norske politikere på hvor viktig dette engasjementet er for oss.

2030-nyhetene

Bærekraftsmålene skal verden oppnå innen år 2030. Derfor lanserer Kirkens Nødhjelp 2030-nyhetene! Dette er nyheter fra år 2030, når vi håper og tror at vi med glede kan lese nyheter om at målene er nådd. La oss hoppe fram i tid til år 2030 og se for oss avisforsidene:

Fattigdommen er utryddet! Alle har rent vann! Ingen jenter blir diskriminert! De skadelige klimaendringene er stanset! Det norske folk krevde at regjeringen måtte legge en plan, de gjorde nettopp det – og lyktes i gjennomføringen.

I årets kampanje ber vi alle om å skrive under på at «Jeg vil ha en rettferdig verden! Regjeringen må lage en langsiktig plan for hvordan bærekraftsmålene skal oppnås». På denne måten kan du være med på å sørge for at alle får rent vann, og at fattigdommen blir utryddet. Er du med?

Men hvor enkelt er det å gjennomføre FNs ambisiøse mål?
Vi reiste til Tanzania for å lære mer.

Tilbake