Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er hele verdens fellesmål for å oppnå bærekraft og rettferdighet innen 2030. De 17 målene og 169 delmålene ble vedtatt i FN i 2015. Et sentralt prinsipp for bærekraftsmålene er at ingen skal utelates – Leave no one behind, som innebærer at de mest sårbare gruppene i verden må prioriteres. Alle verdens land skal jevnlig rapportere tilbake til FN på hva de har gjort og hvor mye som gjenstår for å nå målene. Dette betyr at land som Norge må arbeide for å nå målene nasjonalt, og internasjonalt. I juni 2021 la regjeringen fram handlingslpanen Mål med mening - Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. En slik handlingsplan har lenge vært et krav fra sivilsamfunnet.  

 

Tips til videre lesning: