Bli med på reise med Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp ønsker søknader fra menigheter som har lyst til å bli bedre kjent med vårt arbeid og våre partnere og som vil bruke ressurser på at fasteaksjonen skal vokse som innsamlingsaksjon i menighet og lokalsamfunn.

I 2018 blir denne reisen utlyst til:

  • Region Oslo, Asker og Bærum, og Hedmark og Oppland - en reise til Malawi i slutten av september.
  • Region Trøndelag, Rogaland, Agder, og Telemark - en reise til Etiopia i slutten av oktober.

Flere detaljer finnes her i utlysningsteksten. Spørsmål rettes til regionskoordinator i din region.

Søknadsfrist: 16.mars 2018.

Dere får svar på søknaden fire uker etter søknadsfristens utløp.  

Trenger dere mer tid til å svare på spørsmålene, anbefaler vi å lage søknaden i f.eks. et word-dokument, for så å kopiere svarene inn i feltene nedenfor når dere er klare til å sende inn skjemaet.

UTLYSNINGSTEKSTEN  En reise for løft i fasteaksjonen.pDF

Nyttig mal for mobiliseringsplan i menighet.doc

Alle feltene må fylles ut. Kontaktperson: