Ferdige opplegg

Her finner du ferdige opplegg som kan ivareta det internasjonale perspektivet i ulike samlinger for barn.


Agent for rettferdighet

Kirkens Nødhjelp har i samarbeid med IKO utviklet en ny trosopplæringsressurs med fokus på skaperverk, bærekraft og internasjonal solidaritet i fastetiden.

Barna inspireres med sang, fortelling, symbolhandlinger, formingsaktiviteter og får utdelt et ”klippekort” med ruter for klipp for ulike aktiviteter/solidaritetshandlinger. Blant annet utfordres de til å være med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon sammen med en voksen. På en samling/gudstjeneste i etterkant får barna et agentarmbånd som bevis på at de er ”Agent for rettferdighet”.

Materiell til Agent for rettferdighet


Usynlig middagsgjest

Møt barn fra hele verden og inviter dem som "usynlig middagsgjester" i fastetiden!

Kirkens Nødhjelp har utarbeidet et hefte med fortellinger og oppgaver for barn. Heftet kan være en god hjelp for samtale knyttet til solidaritet og nestekjærlighet. Her finner du små fortellinger om barn fra ulike steder i verden og varierte oppgaver tilrettelagt for barn i både barnehage- og småskolealderen. Den usynlige gjesten kan være til stede under måltidet ved at man leser en av historiene.

Last ned Usynlig Middagsgjest 2013 her! (pdf, 6 Mb)