TV-aksjonen: Tusen takk

- Jeg vil takke hver og en som har mobilisert for Kirkens Nødhjelp i forkant av, og under, innsamlingsdagen, sier generalsekretær Anne-Marie Helland.

Vann forandrer alt.
 
Med denne læresetningen som mantra greide vi gjennom et fantastisk frivilligapparat og menigheter landet rundt, å mobilisere rekordmange bøssebærere til årets TV-aksjon i oktober. Resultatet ble over 240 millioner kroner innsamlet til Kirkens Nødhjelps vannprosjekter. Overveldende – og ny rekord for TV-aksjonen!
 
- Jeg vil takke hver og en som har mobilisert for Kirkens Nødhjelp i forkant av, og under, innsamlingsdagen. Dere har vært med å gjøre det mulig for oss å sikre over én million mennesker tilgang til rent vann, sier en takknemlig generalsekretær Anne-Marie Helland.
 

Gi trygghet til jul

I den millionen som gjennom TV-aksjonen vil få tilgang til rent vann vil det være mange gravide og fødende kvinner. Som heretter kan vaske sine nyfødte små i rent vann. Eller gi barna sine vann å drikke uten at de risikerer livet. 
 
Årets juleaksjon handler om å gi trygghet til jul. Vi setter fokus på barn som fødes på flukt og kvinner som gjennom det å bære fram et barn til denne verden risikerer livet. 
 
Årets juleoffer går til det ordinære dikonale arbeidet Kirkens Nødhjelp utfører på vegne av norske menigheter over hele verden. Et viktig arbeid som ikke får midler gjennom TV-aksjonen. Eksempler er arbeidet med grunnleggende helsetjenester for å sikre god mødre- og spebarnshelse, kampen mot kjønnsbasert vold mot kvinner, lokalt fred- og forsoningsarbeid og tilpasning til et endret kllima for fattige og sårbare bønder.
 
På denne siden finner du ressurser menigheten kan benytte i adventstiden og til jul.