Beslutningspåvirkning

Fattigdom er urettferdighet. Det er nok vann og mat til alle, men spillereglene i verden gjør de rike rikere og de fattige enda fattigere. Sammen kan vi gi de stemmeløse en stemme der beslutningene tas.

Kirkens Nødhjelp jobber med å påvirke de som sitter med makta både i Norge og internasjonalt. Her ser vi Kirkens Nødhjelps nettverk engasjert i forbindelse med klimatoppmøtet i Durban i 2011.
Kirkens Nødhjelps nettverk engasjerer seg i klimasaken, her fra klimatoppmøtet i Durban, Sør-Afrika, i 2011. Foto: Ida Thomassen/Kirkens Nødhjelp

Mer rettferdige spilleregler

Nesten halvparten av alle verdiene på jorda kontrolleres av den rikeste prosenten. De 85 rikeste menneskene eier like mye som de 3,5 milliarder fattigste eier tilsammen. 7 av 10 mennesker bor i land der økonomisk vekst har skapt større ulikhet de siste 30 årene. Rikdom er makt til å lage spilleregler. VI jobber for at spillereglene skal gi muligheter også til de fattige.

Sammen er vi sterke — globalt!

Kamp mot fattigdom er kamp for rettferdighet. Derfor kan ikke Kirkens Nødhjelp kun behandle symptomene på fattigdommen gjennom nødhjelp og bistand. Vi må også forandre årsakene til urettferdigheten. Sammen med over 130 partnere og søsterorganisasjoner innenfor ACT Alliance, og vår ungdomsorganisasjon Changemaker, er Kirkens Nødhjelp del av en global bevegelse for rettferdighet. Hvis mange nok taler med én stemme, kan vi bli hørt der spillereglene lages. Vi ser at arbeidet nytter, både i fattige lokalsamfunn, i trossamfunn, i internasjonal politikk og ikke minst i norsk politikk. Tusenvis av nordmenn er allerede med på våre opprop for å påvirke mennesker med makt i og utenfor Norge. Slik får vi dem til å ta bedre beslutninger som forandrer liv til mennesker i andre land. 

Også du kan bli med på dette, ved å melde deg inn i vårt nettverk for sms-opprop.

Lokal mobilisering

De fleste land er ikke fattige fordi de mangler naturressurser, og mange fattige bor i land som opplever sterk økonomisk vekst. Forskjeller mellom rike og fattige øker i mange av disse landene. Derfor er det så viktig at folk får mulighet til å forandre situasjonen der de bor. Lokale organisasjoner er ofte de som vet best hvordan vi kan gi folk denne sjansen. Derfor støtter Kirkens Nødhjelp organisasjoner over hele verden som støtter opp under kvinner, menn, ungdom, minoriteter og sårbare grupper som vil skape forandring. Noen ganger kan informasjon være nok til at mennesker endrer holdninger til bruk av vold og til kvinners rettigheter. Det kan også gjøre at folk tør å holde sine lokale politikere ansvarlige.

I Tanzania har vi etablert 3000 spare- og lånegrupper, og mange av dem har utviklet seg til lokale antikorrupsjonsgrupper: Gruppene informerer vanlige tanzanianere om egne rettigheter, sporer offentlige bevilgninger til vann, skole og helse, avslører korrupsjon og stiller lokale embedsmenn til ansvar. Denne modellen er så effektiv at den blir overført til stadig nye lokalsamfunn både i Tanzania og i andre land over hele verden.

Religiøse ledere går foran

Kirkens Nødhjelps er en trosbasert humanitær organisasjon. Dette er en døråpner for oss. Som en trosbasert aktør kommer vi i dialog med folk og organisasjoner verden rundt som også har tro som et viktig fundament i sitt liv og arbeid. Slik kan Kirkens Nødhjelp gå i dialog om betente tema med religiøse ledere. Trossamfunn er mange steder den viktigste kraften for å organisere mennesker, den viktigste strukturen i landsbyen. Vi ser at lederne i disse trossamfunnene kan være pådrivere for positiv endring. Når for eksempel lederne for de største trossamfunnene i Etiopia offentlig fordømmer omskjæring av jenter, har det en enorm påvirkningskraft ut i folket. I Sør Afrika taler religiøse ledere gruvearbeideres sak, og i Tanzania tvinger de frem regulering av utvinningsindustrien.

Vi påvirker FN

Kirkens Nødhjelp er del av et globalt fellesskap med stor mobiliseringsevne og gjennomslagskraft. Vi samarbeider spesielt med våre 130 søsterorganisasjoner over hele verden gjennom ACT Alliance. Denne globale bevegelsen har oppnådd viktige resultater som forandrer livet til fattige og marginaliserte rundt om i verden. Kvinners rett til deltakelse i fredsprosesser ble vedtatt som en FN-resolusjon i 2000. Rent vann ble offisielt en del av menneskerettighetene i 2010. I 2013 vedtok FNs generalforsamling en avtale om våpenhandel (ATT) som skal forebygge voldelige konflikter. Alt dette er seiere som vi og mange andre har kjempet sammen for.

Nå kjemper vi en av våre største kamper. Vi skal stanse klimaendringene. Vi ønsker at rike land skal ta større ansvar for kutt i utslipp av klimagasser, betale for utslippskutt i utviklingsland og støtte tiltak som gjør det mulig for fattige mennesker å tilpasse seg de naturkatastrofene vi ikke kan unngå.

Sigbjorn Johnsen
Finansminister Sigbjørn Johnsen innførte nye regler mot skatteflukt etter sterkt press fra Kirkens Nødhjelp, Changemaker og over 30 000 nordmenn som undertegnet kampanjen. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

Norge i verden

Norge er kjent som fredsnasjon, miljønasjon og bistandsnasjon. Samtidig er vi avhengige av inntekter fra våpensalg og eksport av olje og gass. Tollbarrierer, subsidier og internasjonale handelsavtaler hindrer også vekst og utvikling i fattige land. Dette kan norske politikere forandre. Derfor utfordrer vi hele tiden politikerne våre på disse områdene. Med oss har vi kraften fra våre venner og kolleger over hele verden. Det er deres stemmer vi løfter frem når vi møter politikere på Stortinget.