Mødrehelse

Mor og barn

Mamma i to verdener

Mødrehelse

Mamma i to verdener

Norge er et av verdens tryggeste land å være gravid og føde i. Malawi er et av de farligste.

En norsk kvinne som skal bli mor kan se fram mot oppfølging og trygg omsorg fra et av verdens beste helsevesener, fra det øyeblikket hun får bekreftet at hun venter barn. En kommende mamma i et utviklingsland har 500 ganger større risiko for å dø i forbindelse med fødselen.

Rundt 300.000 kvinner og 2 millioner barn dør årlig i forbindelse med komplikasjoner knyttet til graviditet eller fødsler. Det gjør det til den største dødsårsaken blant kvinner i fruktbar alder i utviklingsland, og spesielt på landsbygda og i fattige lokalsamfunn. Kampen mot mødredødelighet er det tusenårsmålet vi er lengst unna å nå.

Men vi kjemper for det hver dag.

  • Siden 2002 har Kirkens Nødhjelp jobbet for å redusere mødre- og barnedødeligheten i Malawi, særlig på landsbygda der folk er spesielt fattige og der tilgangen til helsetjenester mange steder er svært dårlig.
  • Vi bygger helseklinikker og fødeavdelinger, leverer utstyr og utdanner helsepersonell i form av kombinerte sykepleiere og jordmødre, samt jordmorteknikere.  I tillegg driver vi andre helsefremmende tiltak, blant annet ved å engasjere lokalsamfunn i helsekomiteer for å spre kunnskap. 10 prosent av befolkningen i Malawi er smittet av hiv, og store deler av landets helsebudsjett går til arbeidet med hivsmittede og aids-syke.
  • Vår viktigste samarbeidspartner er Christian Health Association (CHAM), som står for 40 prosent av landets helsetjenester.
  • Gjennom vårt helsearbeid ble 584 sykepleiere og jordmødre ferdig utdannet i 2015 og 2235 kvinner fødte i 2016 under trygge forhold på helse- og fødeklinikker.

 

Du kan også bidra

Vil du bli partner og være med oss i kampen for å få ned mødredødeligheten?
Les mer om våre partnerpakker her.

Les hvordan

Tilbake