Mødrehelse

Mor og barn

Å føde barn i et fattig land er noe av det farligste en kvinne kan gjøre. Med flere utdannete helsearbeidere redder vi liv.