Mødrehelse

Mor og barn

Redder liv sammen

Mødrehelse

Redder liv sammen

Det er ikke bare utdannede helsearbeidere som redder liv. I Mulumuzana bruker frivillige sang til å informere nye foreldre om alt fra fødselskomplikasjoner til amming.

Det er fullt i det lille rommet på den mobile helsestasjonen i Mulumuzana. Et team av helsearbeidere har kommet fra helsesenteret i Lunjika ut hit til landsbyen. På den måten kan også landsbybeboere som bor for langt unna senteret, få tilbud om svangerskaps- og spedbarnskontroller.

De tilreisende helsearbeiderne blir tatt i mot av lokale frivillige. En av dem er Soyapi Ng’oma. Hun har vært frivillig helsearbeider siden 1996, og har blant annet som oppgave å veie barn under fem år, og å drive informasjonsarbeid om familieplanlegging.

Færre barn dør

Med sang og stor innlevelse leverer Soyapi og de andre ut dramatiske budskap om komplikasjoner som kan skje under fødselen. Det kan virke fremmed å formidle alvorlige fakta slik, men sang, prat ved den lokale vannstasjonen og andre uformelle kanaler er helt vesentlige for at helseprosjekter skal virke og nå frem til folk flest.

Resultatene har også Soyapi sett tydelig: Flere mødre kommer til klinikken for å føde, færre barn dør før de har fyllt fem år.

Derfor er frivillige ildsjeler som Soyapi så verdifulle bidragsytere. Men det er ikke alltid hjelpen er synlig for andre i lokalmiljøet. Noen ganger skjer den i ytterste hemmelighet.

Hemmelige mødre

Det var tilfellet for noen år siden i landsbyen rundt Nkhoma sykepleierhøgskole. Landsbybeboerne hadde lenge vært rådville og fortvilte. Altfor mange kvinner døde i forbindelse med fødsel, og mange av barna var feil – og underernærte.

Men sammen med Kirkens Nødhjelp satte noen ildsjeler i gang et lavterskel-prosjekt som har gitt fantastiske resultater. De kaller det “hemmelige mødre”. Voksne kvinner får ansvaret for hver sin gravide kvinne. De erfarne oppmuntrer de unge gravide til å dra på svangerskapskontroller på helsestasjoner, og understreker også viktigheten av å planlegge selve fødselen. En god plan gjør at den gravide kan få oversikt over hvor andre i familien er, slik at hun vet hvem som kan hjelpe henne når hun trenger å dra på sykehuset.

Ildsjeler må til

Lavterskelprosjektet i Nkhoma har også koblet inn en ernæringsekspert, som hjelper beboerne med å forhindre feil- og underernæring. Det blir dyrket flere sorter grønnsaker og eksperten gar gitt viktige råd om sunne og næringsrike retter.

Resultatet er friske unger som spiser mer sammensatt og variert kost, og langt færre dødsfall blant gravide.

For Kirkens Nødhjelp er dette nok et bevis på at det ofte ikke er så mye som skal til for å skape stor endring.

Og at ildsjeler kan få det til, hvor som helst.

FAKTA:

  • I løpet av 2015 ble 584 ferdig utdannet til sykepleiere og jordmødre gjennom KNs arbeid i Malawi. Disse utgjør nå en viktig ressurs for landets nasjonale helsesystem.
  • Hvert år dør 1600 kvinner i Malawi av livmorhalskreft, og 3000 nye tilfeller blir diagnostisert. Kirkens Nødhjelp samarbeider med det lokale laboratoriet DREAM om å lære opp helsearbeidere til å diagnostisere og behandle krefttypen.
  • For rundt 190 000 kroner kan 15 nye helsearbeidere bli autoriserte til å drive dette arbeidet.
  • 2235 malawiske kvinner fikk I fjor føde under trygge forhold på en helseklinikk som KN støtter.

Du kan også bidra

Støtt Kirkens Nødhjelp og hjelp flere mødre og babyer å overleve.

Les hvordan

Tilbake