Mødrehelse

Mor og barn

Nytt håp mot stille død

Mødrehelse

Nytt håp mot stille død

Unge jenter i Malawi scorer høyest i verden på livmorhalskreft. Nå kan en enkel frysebehandling redde mange.

– Livmorhalskreft er et betydelig problem, sier Stein Villumstad. Han er landansvarlig i Malawi for Kirkens Nødhjelp, og forteller om den bekymringsfulle sykdomsutviklingen blant unge kvinner.

Hvert år dør 1600 kvinner av kreftsykdommen og 3000 nye tilfeller blir diagnostisert.

– En av årsakene til det høye antallet er tidlig seksuell debut. Statistikk viser at jenter i Malawi debuterer mye tidligere enn gutter, ofte som følge av tvang, manipulasjon eller overgrep. Når kroppen ikke er fullt utviklet, er den mye mer mottakelig for sykdommer enn ellers.

Det har også vist seg at livmorhalskreft er mye hyppigere knyttet til HIV-smitte.

Eddiksyre avslører

Men oppdages livmorhalskreften tidlig, er den ganske enkel å behandle. Derfor har Kirkens Nødhjelp forent krefter med DREAM-laboratoriet i Balaka, et laboratorium spesialisert på HIV-/AIDS-problematikk som har utviklet et enkelt verktøy for å teste unge kvinner.

Villumstad var tidligere i år med på opplæring av helsepersonell som skulle bli spesialister i å teste for livmorhalskreft:

– Eddiksyre blir påsmurt livmorhalsvev under et mikroskop. Endringer i farger og mønstre tolkes med trente øyne, og tilfeller av infisert vev kan identifiseres, forteller han.

Fryser bort sykt vev

Kirkens Nødhjelp støtter opplæringen, og Villumstad forklarer at for rundt 190.000 kroner kan 15 helsearbeidere bli autoriserte til å diagnostisere og behandle livmorhalskreft. Metoden de bruker er såkalt Cryo-terapi; en enkel behandling med flytende nitrogen der det syke vevet fryses bort ved temperatur ned mot minus 170 grader celcius.

– Dette er en enkel metode, men svært anerkjent som førstelinjebehandling.
Landansvarlig Stein Villumstad

– Utstyret består grovt sett av en gass-sylinder med flytende nitrogen forbundet med et munnnstykke, som føres inn i livmorhalsen. Dette er en enkel metode, men svært anerkjent som førstelinjebehandling, sier Villumstad og påpeker samtidig at Cryo-terapi kan være med å helbrede mange fra den ellers dødelige kreftsykdommen.

Trenger midler

– Vi vil gjerne skaffe oss større kunnskap om feltet og gjennomføre mer systematiske undersøkelser på hvor effektiv behandlingen er så vi kan være i forkant. Men da trenger vi midler.

Villumstad vil også gjerne sette i gang flere kurs, og årsaken er åpenbar: Cryo-terapi utført ved lokale sykehus betyr begrenset aktivitet, og lang reisevei for mange. Med de tre mobile Cryo-apparatene de har kjøpt inn, til 75.000 kr stykket, og med støtte til enda flere i fremtiden, kan helsearbeiderne nå ut til langt flere potensielle pasienter.

– Avstand er en stor utfordring i Malawi. Disse apparatene kan vi frakte med oss ut til folk som bor avsides, sier han.

Informerer med jungeltelegrafen

For å nå ut med informasjon i landsbyene og samle folk til møter, bruker samarbeidspartner DREAM som regel «jungeltelegrafen».

– Landsbyhøvdingen kontaktes først. Det er viktig, forklarer Villumstad. 

Han eller hun (det finnes flere matriarkalske samfunn med kvinnelige høvdinger) bruker ulike metoder for å spre budskapet i landsbyen. 

Budskap når ut

– Kvinnene ved vannpumpa deler nyhetene. Dersom det er en begravelse eller andre samlinger, blir invitasjonen meddelt der. På enkelte steder setter de opp plakater, men ikke alle kvinner i landsbyene kan lese. Derfor er «word of mouth» metoden best. Når budskapet skal formidles, for eksempel «Kom for diagnostisering i morgen!», er det viktig at sentrale personer i landsbyen stiller seg bak budskapet, og landsbyhøvdingen må stå i første rekke.

Forrige gang Villumstad deltok på et slikt informasjonsmøte møtte 500 opp. Kvinnene ble invitert til å komme for diagnostisering neste dag, og Villumstad forteller at de antok at maks 50 ville komme. I stedet kom det 75. Helsearbeiderne hadde ikke nok utstyr og måtte avvise 25 av de oppmøtte. 

Uheldig for kvinnene, men likevel et sterkt signal om at det nytter å drive oppsøkende helsearbeid i Malawi.

Fakta:

  • Livmorhalskreft er på verdensbasis den tredje største kreftformen som rammer kvinner.
  • Malawi har verdens høyeste forekomst.
  • Livmorhalskreft skyldes primært smitte med Humant Papillomavirus (HPV) og er den vanligste kreftformen hos kvinner under 35 år.
  • Kirkens Nødhjelp samarbeider med organisasjonen Cristian Health Association of Malawi (CHAM), som utdanner 80 prosent av Malawis helsepersonell.

Kilde: kreftregisteret.no, HVP Information Centre

 

Du kan også bidra

Vil du bli en partner i arbeidet med å bekjempe livmorhalskreft i Malawi?

Les hvordan

Tilbake