BÆREKRAFTIG MATSIKKERHET OG KLIMATILPASSING

Mikroinvestering

 

820 millioner mennesker i verden har for lite å spise. De opplever sult. I Afrika sør for Sahara er en fjerdedel av befolkningen underernærte. Hvert femte barn under fem år er veksthemmet. Denne uakseptable situasjonen innebærer tragedier for enkeltmennesker og for hele samfunn. Sult undergraver også fremtidens muligheter: Nok, trygg og sunn mat er en forutsetning for god utdanning, god helse og økonomisk utvikling

Tilbake til alle prosjekter