Dette mener folk

Kirkens Nødhjelp har gjort undersøkelser blant det norske folk om hva de mener om viktige saker for utvikling.