Kirkens Nødhjelps blogg

Et år til stortingsvalget:
– Nordmenn med omtanke for verden

Befolkningen mener norske politikere må gjøre mer for klima, bistand og utvikling, ifølge fersk undersøkelse.

Fullsatt stortingssal under den høytidelige åpningen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Stortinget

I dag er det et år til stortingsvalget. Samtidig er verden rammet av mange kriser: pandemi, fattigdom, klimakrise, ulikhet stadige angrep på demokrati og menneskerettigheter. Klimaendringene gjør at 25 millioner mennesker må flykte hvert år. Koronapandemien truer med å kaste 100 millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom og har ført til et vaksinekappløp mellom verdens stormakter. 

Akkurat nå krangler Europa om hvem som skal ta ansvar for de 13.000 flyktningene i den nedbrente Moria-leiren.

Et år før valget – hva sier velgerne? Hvilket ansvar har norske politikere for de menneskene som blir hardest rammet av krisene i verden i dag?

Folk flest med omtanke for verden

I forbindelse med at det er et år igjen til stortingsvalget har Respons Analyse gjort en undersøkelse for Kirkens Nødhjelp. I undersøkelsen ble folk spurt om hva de mener om bistand, klima, oljefondet og en kommende koronavaksine. Hovedfunnene er tydelige: befolkningen ønsker rettferdig fordeling av koronavaksine, en mer ambisiøs klimapolitikk, en etisk forvaltning av oljefondet og et fortsatt høyt nivå på bistand til verdens fattigste.

Solidaritet i praksis

Det er den eldste delen av befolkningen som rammest hardest av viruset. I denne aldersgruppen mener likevel hele 70 prosent av de spurte at norske politikere har et ansvar for at verdens fattigste får tilgang til koronavaksine. Dette er solidaritet i praksis og viser at det ikke nytter å sette sårbare grupper opp mot hverandre.  Det mener vi at politikerne heller ikke skal gjøre.

Videre viser undersøkelsen at klima vil bli svært viktig for velgerne ved valget neste år.

Halvparten av de spurte svarte at  klimasaken vil påvirke hva de stemmer ved neste stortingsvalg. Blant førstegangsvelgerne svarer hele 70 prosent at klimasaken vil avgjøre hvem de skal stemme på. Dette bør partiene merke seg når de utvikler ny politikk.

Samtidig ser vi at det er en tverrpolitisk enighet blant velgerne om en mer ambisiøs klimapolitikk. Hele 7 av 10 mener norske politikere bør gjøre mer for å kutte norske utslipp.

Det er stor støtte for at Oljefondet skal investeres på en etisk forsvarlig måte. 81 prosent av de spurte mener Oljefondet må vurdere om selskapene møter de etiske standardene som miljø og menneskerettigheter før det investeres i dem.­

Vi lever i en tid der vi ser land rundt oss kutte i bistand og der norske politikere vurderer det samme. I undersøkelsen svarte 66 prosent av de spurte at Norge bør fortsette å gi minst 1% av statsbudsjettet i bistand. Dette mener vi er en klar oppfordring til politikerne om å fortsette den solide innsatsen for verdens fattigste. Verden er i krise. Dette er ikke riktig tidspunkt å kutte.

Stortingsvalg 2021 – et verdensvalg?

Det er gledelig å se at det er betydelig støtte fra velgere i alle partier om å gjøre mer for klima og utvikling.  Vi håper alle som skal stemme ved valget neste år etterspør en politikk som fremmer en mer rettferdig verden, uansett hvilket parti de velger å stemme på.

Kirkens Nødhjelp mener politikerne må levere bærekraftige og solidariske løsninger på krisene verden står overfor. Politikerne må ta disse klare tilbakemeldingene fra velgerne med seg inn i arbeidet når de lager nye partiprogram.

Godt verdensvalg!