Julegudstjeneste

Film Juleevangeliet

Stemningsfull videoeinnspilling av Juleevangeliet i Tanum kirke. Frank Kjosås leser, Helene Bøksle synger salmer akkompagnert av Tord Gustavsen. Videoen kan deles i sosiale medier som en erstatning for julegudstjeneste, for de som går glipp av den.

Juleofferappell og plakat

Her finner du tekst som kan benyttes i forbindelse med juleoffer. Finnes på bokmål, nynorsk og nordsamisk. Her finner du også ulike plakater til bruk inne i kirka eller på utegudstjeneste

Prekenrefleksjon

”Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham” Johannesevangeliet 1,11

Kollektlapper

Skriv ut lapper med betalingsinformasjon dersom dere skal samle inn kollekt til Kirkens Nødhjelp. Kan brukes ensidig eller tosidig.