Juleofferappell og plakat

Her finner du tekst som kan benyttes i forbindelse med juleoffer. Finnes på bokmål, og nynorsk. Her finner du også ulike plakater til bruk inne i kirka eller på utegudstjeneste

Her er en tekst som kan leses i forbindelse med innsamling av juleoffer til Kirkens Nødhjelp.

Bokmål og nynorsk.

Last ned Juleofferappell 2021  (Bokmål)

Last ned Juleofferappell 2021 (Nynorsk)

 

Her finner du plakater med godt synlig vippsnummer til bruk på utegudstjenester, i ulike formater.

Vipps_2xA3_staende.pdf

Vipps_A4_v1.pdf

Vipps_A3_v1.pdf

Her finner du også en plakat med det viktige budskapet som kan henges opp på egnende steder.

Last ned Menighetsplakat (Bokmål)

Last ned Menighetsplakat (Nynorsk)

 

Flere juleofferressurser finner du på hovedsiden Advent og jul

Til de menighetene som har juleoffer til Kirkens Nødhjelp

Juleofferappell

Kirkens Nødhjelp tilhører menighetene, og det internasjonale diakonale arbeidet er vårt felles ansvar. Sammen med Fasteaksjonen, utgjør juleofferet bærebjelken i finansieringen av dette arbeidet, og er avgjørende for vår handlekraft i møte med krisene i verden.

Her er innspill som kan brukes i program, kunngjøringer og når dere skal ta opp offeret/kollekten i julen – spre det også gjerne digitalt. Bruk det som passer, eventuelt bare det siste avsnittet, der menighetens eget vippsnummer selvsagt kan brukes om ønskelig:

Et barn er født. Ufattelig sårbart og med et uendelig potensial. Skal hun vokse opp og løse kreftgåten, starte sin egen bedrift eller bli verdens beste lærer? Det vet ingen. Ennå. I julen feirer vi barnet som fødes inn i vår verden – uskyldig og sårbart. Vi markerer at alle barn har samme rett til liv, trygghet og muligheter. «Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn», sier et gammelt afrikansk ordtak. Men i møte med globale utfordringer som klimaendringer, pandemier, konflikter og ulikhet kreves det kanskje en hel verden. En rettferdig verden. Sammen kan vi forandre verden – for ett barn om gangen.

GI ÅRETS VIKTIGSTE JULEGAVE i takkofferet i dag, som går til arbeidet menigheten vår gjør sammen med Kirkens Nødhjelp for å virkeliggjøre Guds kjærlighet i verden. Vi redder liv og krever rettferdighet. Hvis du ikke har med deg kontanter, kan du vippse din gave til 2426 <evt. menighetens vipps>