Kreve rettferdighet

Vi arbeider for å skape inkluderende og rettferdige samfunn for å sikre og oppfylle menneskerettighetene til folk som lever i ulikhet, usikkerhet og undertrykkelse. vi ser for oss samfunn der mennesker er aktive deltakere i sin egen utvikling og organiserer seg selv for å kreve sine rettigheter. for å nå dette målet må samfunnene utvikle evnen til å utfordre sine ledere til ansvarlig og etterrettelig myndighetsutøvelse.

Kirkens Nødhjelp arbeider for å skape inkluderende og rettferdige samfunn som sikrer og oppfyller menneskers menneskerettigheter, mens samfunn også må utvikle evnene til å engasjere ledere til ansvarlige myndigheter.

Kirkens Nødhjelps mandat er å sikre og beskytte menneskeverdet for alle. For at vi skal nå våre mål, er et godt samspill mellom aktive innbyggere, et pulserende sivilsamfunn og en etterrettelig stat av fundamental betydning både lokalt og globalt. 

Les mer om våre ulike programmer:

Økonomisk rettferdighet

Kjønnsbasert vold og reproduktiv helse

Vann og sanitær

Forvaltning av naturressurser

Fredsbygging

Klima

Kreve rettferdighet