SMS-opprop

Hver måned sender Kirkens Nødhjelp ut ett til to opprop mot urett på SMS til alle som har meldt seg på. Se våre tidligere opp rop her:

Fremtiden er fornybar

Det er galt å tjene penger på å ødelegge klimaet, derfor ber vi oljefondet og andre investorer trekke seg ut av kull og investere mer klimavennlig.

Stopp klimakrisen

Hvert enkelt av disse øynene tilhører mennesker som forventer at Norge tar større ansvar for å stoppe klimakrisen.

Vann er en menneskerett!

Over èn million mennesker vil få tilgang til rent vann takket være alle som ga til tv-aksjonen ifjor. Men det er fortsatt mange uten tilgang til rent vann. Støtt kravet om at retten til vann tas inn i menneskerettighetserklæringen.

FN tar grep mot fattige lands gjeld

Den 9. september 2014 vedtok FN en historisk resolusjon for gjeldsslette. Forslaget ble fremmet av fattige land og ble vedtatt med stort flertall. Norge stilte seg nøytral under avstemningen.