Hvilket bærekraftsmål bryr du deg mest om?

Å nå FNs bærekraftsmål innen 2030 er en viktig del av Kirkens Nødhjelps arbeid. I kampanjen “Verdens viktigste mål” kan du finne ut hvilket bærekraftsmål som er viktigst for deg.

bærekraft satt sammen 2.jpg

 

FNs 17 bærekraftsmål er målene vi har for en bedre fremtid og en mer bærekraftig verden. Verdens viktigste mål” er en kampanje fra Norad, som har som mål å øke folks kunnskap om bærekraftsmålene. Kirkens Nødhjelp er med i kampanjen. Vi jobber med flere av bærekraftsmålene hver eneste dag. I denne kampanjen har vi valgt å trekke fram disse målene: 

5 Likestilling mellom kjønnene

  

mÜl 5- bokmÜl.png

Kjønnsbasert vold er voldtekt, tvangsekteskap eller andre former av vold, som skjer på grunn av sosialt bestemte kjønnsforskjeller. Kirkens Nødhjelp samarbeider med religiøse og lokale ledere for å endre holdninger og praksiser som fører til kjønnsbasert vold. I tillegg har vi fokus på å beskytter kvinner og barn i land med krig og konflikt.

Du kan lese mer om vårt arbeid med bærekraftsmål 5 her 

 

6 Rent vann og gode sanitærforhold

 

mÜl 6- bokmÜl.png

Hvert år dør millioner av mennesker på grunn av sykdommer fordi de ikke har rent vann, eller lever under dårlige hygieniske forhold. Kirkens Nødhjelp bygger brønner, vannpumper og latriner, og jobber for å sikre verdens befolkning tilgang til rent drikkevann og gode sanitærforhold.  

Du kan lese mer om vårt arbeid med bærekraftsmål 6 her 

 

10 Mindre ulikhet

 

mÜl 10 - bokmÜl.png

I dag eier de 26 rikeste personene i verden like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning. Vi kjemper mot korrupsjon og ulovlige finansstrømmer, og holder ansvarshavere ansvarlig for å sikre at offentlige ressurser fordeles på en rettferdig måte. 

Du kan lese mer om vårt arbeid med bærekraftsmål 10 her 

 

13 Stoppe klimaendringene

 

mÜl 13- bokmÜl.png

Klimaendringer rammer fattige land hardest, og fører til ekstremvær og dårligere avlinger. Kirkens Nødhjelp jobber både med klimatilpassning og katastrofeforebygging. Et av tiltakene er blant annet opplæring i hvordan bønder kan drive et jordbruk mer tilpasset klimaendringene.

Du kan lese mer om vårt arbeid med bærekraftsmål 13 her 

 

Ta testen!

 

Hovedbilde-1200x630.png

«Verdens viktigste mål» er en kampanje laget av Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid. Testen er laget for å gi et innblikk i FNs 17 bærekraftsmål.

Basert på svarene til hvert enkelt får de som tar testen en pekepinn på hvilket bærekraftsmål som rommer de temaene vedkommende bryr seg om og engasjerer seg i. Slik kan Norad gi relevant og interessant kunnskap om bærekraftsmålene til alle som tar testen.

Du finner testen på nettsiden http://www.verdensviktigstemål.no