Koronaviruset: 
Slik jobber vi 

Koronasmitten har nå begynt sitt inntog i mange sårbare land. Konsekvensene vil bli katastrofale dersom smitten ikke stoppes. Akkurat nå ønsker hele verden å beskytte seg og sine mot  koronaviruset, men dessverre er det milliarder av mennesker som mangler de viktigste  verktøyene: såpe og vann. 1 av 9 mennesker har ikke rent vann til håndvask. Mer enn noen gang trenger vi din hjelp!

Dette er en global dugnad

Last ned videoen her

Noe av det fineste vi har i Norge er dugnadsånden. Du kan være med på en global dugnad for å hindre spredning av koronaviruset. Vi jobber hver dag for å forebygge sykdom, sikre rent vann og gode hygieniske forhold. Nå innretter vi mye av dette arbeidet for å forebygge koronakrisen, som er en ekstra byrde for de fattigste landene. Du kan være med på dette gjennom årets Fasteaksjon! 

pakistan201-1.jpg

Hvordan jobber Kirkens Nødhjelp med koronaviruset nå?

Kirkens Nødhjelp gjør alt vi kan for å respondere på koronakrisen.Tall fra Verdens helseorganisasjon og UNICEF viser at bare 60 prosent av verdens befolkning har tilgang på håndvaskfasiliteter i hjemmene sine. Det betyr at rundt tre milliarder mennesker ikke har det som trengs for å vaske hendene sine rene

Kirkens Nødhjelp har i mange tiår arbeidet med vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekter  og akutte katastrofesituasjoner. Det har gitt resultater. Totalt fikk 1,5 millioner mennesker tilgang på rent vann i 2018. Over 214.000 mennesker fikk tilgang til et trygt toalett, og over en halv million mennesker fikk hygieneopplæring. 

Informasjon om koronaviruset har blitt en del av hygieneopplæringen, og det er et spesielt stort fokus på håndvaskopplæring og andre forebyggende smittevernstiltak – slik som å hoste i armkrok, unngå fysisk kontakt, og å oppsøke hjelp dersom man opplever symptomer. Vi forbereder økt vannforsyning der vi jobber, og vi deler ut hygienepakker og sørger for at folk og helseinstitusjoner har tilgang på såpe, hånddesinfeksjon og annet beskyttelsesutstyr.

– Vi ser at vårt arbeid med vann, sanitær og hygiene bidrar til å redde flere tusen liv, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

karbato50.jpg

Dette skjer i våre land 

 • Afghanistan: 50 isolasjonstelt og 50 hygienekit er gitt til afghanske helsemyndigheter.
 • Etiopia: Det viktigste vi gjør nå er vårt WASH arbeid. Vi har startet utdeling av materiell om korona gjennom religiøse ledere.
 • Haiti: håndvasktrening med skolebarn og informasjon om viruset.
 • Kongo: vi bygger videre på det gode arbeidet som har blitt gjort i forbindelse med ebolautbruddet, og arbeider med å få ulike trossamfunn og religiøse ledere med på laget for å gi ut riktig informasjon til folket om COVID-19.

Hør podcasten "Fra ebola til korona i Kongo" hvor vår landdirektør Vibeke Skauerud forteller om situasjonen.

 • Libanon: koronaviruset har vært en del av hygieneopplæringen i syriske flyktningleirer siden starten av februar. Her har WASH-prosjekter også blitt digitale, og det jobbes med bevisstgjøring via SMS, WhatsApp og andre sosiale medier-kanaler.
 • Malawi: flere av våre lokale partnere har, i samarbeid med Kirkens Nødhjelp, etablert «task forces» og er i ferd med å utvikle beredskapsplaner. Vi jobber med å inkludere komponenter på vann, sanitær og hygiene i pågående arbeid. Vi når allerede ut til mange sårbare grupper og kan enkelt legge til komponenter på god hygienepraksis.

 • Mali: vi jobber tett med regionale myndigheter og deler ut hygieneartikler i tillegg til å drive opplæring i hygiene. Vi planlegger å informere via lokalradio på flere språk og alliere oss med religiøse ledere. Ved flere midler vil vi også starte arbeidet med å etablere flere vannsystemer.
 • Palestina og Israel: Hygieneopplæring og distribusjon av såper og desinfeksjonsmiddel. Informasjonsspredning via bla. sms og video. Augusta Victoria hospitalet i Øst Jerusalem har etablert isolatområder med senger for pasienter som er antatt å være smittett. Personalet har fått opplæring i behandling av smittede
 • Sudan: vi jobber blant annet i seks leirer for internt fordrevne og flykninger, og vi er ansvarlig for rent drikkevann, hygieneopplæring og helseklinikker for nesten 200.000 barn, kvinner og menn. Her jobber vi med å sikre opplæring og utstyr til klinikker, og har gjort klart et isolasjonssenter for mulige smittede i Sør-Darfur.
 • Sør-Suden: vi har satt i gang arbeid med WASH i tilknytning til helsestasjoner. Eksempelvis i Gumuruk i Jonglei der vi nå borer flere vannbrønner og setter opp solcelle pumpe som sikrer stabilt og trygt vann til klinikken og lokalbefolkningen. Vi og partnere driver hygieneopplæring og informasjon om hvordan begrense spredning. Her drar vi nytte av erfaringene fra Ebolaberedskap.
 • Tanzania: Haydom Lutheran Hospital er igang med informasjonarbeid til ansatte, pasienter og deres familier. Sykehuset har klargjort et eget isolasjons- og behandlingsområde. Barnehage- og barneskolelærere i området har også fått informasjon om koronaviruset. Vi er i dialog med ledelsen i protestantiske, katolske og muslimske samfunn.  
 • Zambia: Hygieneopplæring og informasjon om koronaviruset til flere tusen flyktningfamilier fra Kongo. Sammen med zambiske kirker og deres organisasjoner planlegger vi hvordan vi kan bevisstgjøre og informere lokalbefolkningen om koronapandemien.Foreslår tiltak for de mest sårbare overfor myndighetene.
   

Her kan du se en oversikt over antall bekreftet smittet og døde.
 

Hva bekymrer Kirkens Nødhjelp mest?  

Hver dag dør over 700 barn av diaré grunnet mangel på rent vann, trygge sanitærforhold og god hygiene. Én av seks helseinstitusjoner i verden har hverken håndhygienefasiliteter på behandlingsstedet eller såpe og vann på toalettene. Det å leve i fattigdom betyr også at man ofte har dårlig ernæring og liten tilgang på helsetjenester, og man er særdeles dårlig rustet til å bekjempe et virus som korona. 

Når folk blir drevet på flukt og må bo i leirer eller uferdige bygninger, har de som regel et nedsatt immunforsvar som vil gjøre dem mer mottagelige for sykdommer som koronavisuet. I tillegg vet vi at viruset smitter lett, og sosial distansering er vanskelig – kanskje umulig – i en leir for internt fordrevne eller flyktninger, hvor folk ufrivillig må bo tett i tett.  

Krisepakker som i Norge er ikke alle land forunt. I mange fattige land lever folk fra hånd til munn og har ikke råd til ikke å dra på jobb. Vestlige karantenetiltak vil derfor fungere dårlig dersom ikke annen livsviktig hjelp også kommer frem. 

Les også

"Det som er krise i Norge, blir en katastrofe i Afrika" (VG)

La oss løfte blikket; den globale helsa er vår helse (Bistandsaktuelt)

Kirkens Nødhjelp trapper opp arbeidet mot Korona (kirken.no)

Milliarder kan ikke vaske hendene i rent vann (vg.no)

Den viktige håndvasken (blogginnlegg)

Frykter Korona-katastrofe, ber Norge trappe opp global innsats (kronikk)

Årets fasteaksjon blir digital og er viktigere enn noensinne (pressemelding)

Her jobber Kirkens Nødhjelp med vann, sanitær og hygiene

 

Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp. 

Publisert: tirsdag 31. mars 2020

Gi et liv med vann

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 200 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned