Tematiske og politiske Rapporter

Her kan du laste ned rapporter og publikasjoner som gir utdypning i ulike temaer som Kirkens Nødhjelp er engasjert i.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009:

2008:

2007:

2006:

2005:

2002: