Klimaløsninger

Effektene av klimaendringer rammer fattige land hardest, og de rammer i form av dårligere avlinger, økt havnivå og ekstreme værfenomen.
Situasjonen krever at det handles nå! Klimaendringene rammer ulikt, men det finnes flere fellestrekk når man ser på årsakene bak; fattigdom, tilgang på landarealer, befolkningsvekst, uttømming av naturressurser og global oppvarming.
Innad i land er det den fattigste delen av befolkningen som er mest sårbar. Kirkens Nødhjelp jobber både med klimatilpasning og katastrofeforebygging på både lokalt og nasjonalt nivå.

Hellige skoger

Mer enn ¾ av verdens biologiske mangfold holder til i skogene. I tillegg fungerer skog og trær som en kilde til mat, medisin og brensel for mer enn en milliard mennesker. Skogene er naturlige vanntårn for våtmarker og...

Fra søppel til verdi

Plast er et av verdens største miljøproblemer, hele 160 millioner tonn plast ender som søppel hvert år. Mange av verdens fattige land har forstått dette, mens vi i Norge bruker plast som aldri før.

Hellige skoger

Mer enn ¾ av verdens biologiske mangfold holder til i skogene. I tillegg fungerer skog og trær som en kilde til mat, medisin og brensel for mer enn en milliard mennesker. Skogene er naturlige vanntårn for våtmarker og elvesystemer.

Fra søppel til verdi

Plast er et av verdens største miljøproblemer, hele 160 millioner tonn plast ender som søppel hvert år. Mange av verdens fattige land har forstått dette, mens vi i Norge bruker plast som aldri før.

Klimatilpasning

Klimaendringene rammer ulikt, men det finnes flere fellestrekk når man ser på årsakene bak; fattigdom, tilgang på landarealer, befolkningsvekst, uttømming av naturressurser og global oppvarming.