Som en partner eller støttespiller vil din bedrift bli en drivkraft for å bygge en mer rettferdig verden.

Gjennom vårt prosjektbaserte partnerskap kan vi sammen bidra til å bygge et rettferdig samfunn, hvor menneskerettigheter blir respektert og sårbare grupper blir styrket. Engasjement vil ikke bare ha en direkte innvirkning på mennesker i nød, men også skape varige ringvirkninger i lokalsamfunn som vil endre livene til kommende generasjoner.

Bli støttespiller

Støtt et konkret bistandsprosjekt gjennom pooling av midler og ressurser. Bli med å realisere prosjekter som gjør en stor forskjell i landene vi arbeider i.

JULEGAVER TIL ANSATTE

Gi deres ansatte en andel i et prosjekt som julegave. Delt prosjektfinansiering fra flere aktører bidrar til mer effektiv bistand. 

Se alternativene

Støtt Kirkens Nødhjelp

Verden opplever nå en rekke kriser som tar liv og skaper frykt. Flom herjer i Libya, jordskjelv har rystet Afghanistan, krigene i Ukraina og Sudan pågår for fullt, og i og rundt Gaza jobber vi med å nå de hardest rammet.

Gjør en forskjell ved å støtte katastrofearbeid. Folk i nød skal ha hjelp.

Støtt nødhjelpsarbeidet

Kirkens Nødhjelp ønsker å inngå partnerskap med privat sektor for å sammen oppfylle visjonen om en rettferdig verden ved å styrke de sårbare og utfordre de som sitter med makten. For å nå denne visjonen har Kirkens Nødhjelp fem kjerneverdier: Respekt for skaperverket, menneskeverd, global rettferdighet, inkluderende samfunn og medmenneskelighet.

Som partner vil din bedrift spille en avgjørende rolle i å skape et langsiktig bistandsprosjekt, og som støttespiller bidra til å realisere felles prosjekter. Kirkens Nødhjelp kobler globale mål og indikatorer til deres bedrifts visjon. Vi hjelper dere med å nå bærekraftsmålene og ta sosialt ansvar. Dette vil bidra til å inspirere bedriftens ansatte gjennom gode resultater, historier og bilder. 

 

1.jpg

 

ressursfordeling 1.png

Slik bruker vi pengene

2.jpg

Slik jobber vi

ressursfordeling 2.png

 

3.jpg

 

ressursfordeling 3.png