Klimaløsninger

Effektene av klimaendringer rammer fattige land hardest, og de rammer i form av dårligere avlinger, økt havnivå og ekstreme værfenomen.
Situasjonen krever at det handles nå! Klimaendringene rammer ulikt, men det finnes flere fellestrekk når man ser på årsakene bak; fattigdom, tilgang på landarealer, befolkningsvekst, uttømming av naturressurser og global oppvarming.
Innad i land er det den fattigste delen av befolkningen som er mest sårbar. Kirkens Nødhjelp jobber både med klimatilpasning og katastrofeforebygging på både lokalt og nasjonalt nivå.

Partnere for kirkeskog/Abrahams skoger

NICFI/Norad   I kampen mot global oppvarming er skogen viktig. Vi plantet rundt en million trær i Etiopia og nærmest 100% av disse har overlevd takket være at lokalsamfunnet har passet på. Derfor oppskaleres prosjektet. I samarbeid med Norad - Norwegia...

Hellige skoger

KIRKESKOG/ABRAHAMS SKOGER   Det spirer et håp i Abrahams hage. Bistandsaktuelt har skrevet om prosjektet med de hellige skogene:    https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2021/kirker-og-moskeer-skal-sammen-gjore-etiopia-gront/   Å IKKE SE SKOGEN FOR BA...

Fra søppel til verdi

Plast er et av verdens største miljøproblemer, hele 160 millioner tonn plast ender som søppel hvert år. Mange av verdens fattige land har forstått dette, mens vi i Norge bruker plast som aldri før. I Afrika har hele 34 land innført en form for forbud m...

Raskere, billigere og renere med distribuert sol

Om verden skal lykkes i å gi energi til alle  og samtidig unngå klimaendringer ,  er vi nødt til å satse på distribuert solenergi. En rapport skrevet for ZERO, Solenergiklyngen  og Kirkens Nødhjelp  viser at slike løsninger er raskere, billigere og...

Klimatilpasning

Klimaendringene rammer ulikt, men det finnes flere fellestrekk når man ser på årsakene bak; fattigdom, tilgang på landarealer, befolkningsvekst, uttømming av naturressurser og global oppvarming. Effektene av klimaendringer rammer fattige land hardest, ...

Introduksjon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse auctor massa ultricies, tempor purus nec, sodales diam. Nam feugiat, lectus sit amet dictum sollicitudin, tortor nibh bibendum metus, et semper neque arcu eu ligula. Cras et porta...