Kirkens Nødhjelps blogg

Et barn er født – ved Malawisjøens bredd

Det lille nurket lå fornøyd ved morens bryst. Hun var født natten før vi besøkte Tchalo helsesenter og fødestue for offisielt å åpne det. Moren så stolt ned på sitt nyfødte barn, og uttrykte glede over at barnet kom til verden i trygge omgivelser.

Et barn er født! Ved Tchalo helsesenter.

Dessverre fikk jeg ikke navnet på moren, men hun var svært stolt over å være den første kvinne som fødte et barn på den nye fødestua. At barnet ble født i slike omgivelser gir det meget gode sjanser for å leve opp til å bli fem år gammel. I nabosalen satt flere vordende mødre på sengene og ventet spent på sin tur til å forløse nytt liv under slike forhold.

Kvinner som skal føde ved Tchalo helsesenter.
Kvinner som skal føde ved Tchalo helsesenter.

I nabohuset – gjestehuset – var det plass til mennene, eller andre som fulgte dem til den store begivenheten. Tradisjonelt har ikke mennnene fulgt sine svangre koner til fødeklinikken. KN har deltatt i en kampanje for å involvere mennene i svangerskapskontroller og delta i svangerskapskurs. Høydepunktet for mennene er å følge kona til fødselsklinikken og være til stede når fødsels-underet skjer. Vi er svært fornøyd med at andelen av menn som følger opp svangerskap og fødsler har økt radikalt i de områdene KN har arbeidet sammen med våre partnere.

Tchalo helsesenter ligger helt nede ved Malawi-sjøen, ved bunnen av fjellene som kranser vest-bredden av sjøen. Ingen veier fører til senteret. Stier i fjellskråningene er hardtråkket av generasjoners vandring med tunge bører med ved til dagens matlaging, grønnsaker til det nærmeste markedet, fisk fra dagens fangs i sjøen... eller bårer med syke som er blitt fraktet til den nedslitte helseklinikken.

Ankommer i uthulede trestammer

Tchalo helsesenter ligger ved bredden av Malawi sjøen. Alternativ transport av pasienter er med båt, og de fleste båtene i området er uthulede trestammer. Det er slike kanoer som har blitt brukt av fiskere i generasjoner. Det er både risikabelt og akrobatisk å frakte syke mennesker i slike fartøyer som ikke har plass til mer enn beina nede i selve uthulingen. Selvsagt finnes det større båter, men kostnaden for leie av en slik båt for pasient-transport kan være for høy for de mange fattige rundt Malawi-sjøen. Kanoer av uthulede trestammer er de vanlige båtene fiskerne bruker, og som også må tjene som ambulansebåter i mange sammenhenger.

Tchalo helsesenter ligger ved bredden av Malawi sjøen, midt i bildet.
Tchalo helsesenter ligger ved bredden av Malawi sjøen, midt i bildet.

Barnedødeligheten i Malawi har vært svært høy, men konsentrert arbeid av mange aktører, ikke minst Kirkens Nødhjelp gjennom våre lokale partnere, har bidratt til at barnedødeligheten er blitt redusert med 50 % de siste 10 årene. Forbedringen av helsetilbudet og fødselshjelpen i grisgrente strøk har vært viktig for å bedre statistikken. Det er i disse områdene KN har bidratt betydelig i samarbeid med Christian Health Association of Malawi (CHAM).

Dette er en paraplyorganisasjon for helseforetak som drives av katolske og protestantiske kirker, og representerer mer enn 35 % av landets helsetilbud. På landsbygda regner vi med at CHAM helsetilbud dekker rundt 70 %. Arbeidet for å få ned barnedødeligheten stopper ikke ved klinikkene, som Tchalo. Mobile team bruker klinikkene som utgangspunkt for å nå ut til landsbyene med helseforebyggende arbeid og enkle behandlinger.

Stor glede da snora ble klippet av og Tchalo helsesenter og fødestue ble offisielt åpnet.
Stor glede da snora ble klippet av og Tchalo helsesenter og fødestue ble offisielt åpnet.

- Det gir håp at vi nå har et slikt fullverdig senter. Vi er ikke glemt, men kan ha en framtid selv om vi bor langt unna befolkningssenterne. En skole tar også form i nærheten av klinikken. Helse og utdanning er to grunnplanker i menneskelig utvikling, sa den lokale chiefen som fulgte oss rundt under omvisningen ved det nye helsesenteret i Tchalo.

Enkle, men trygge kår

Fremdeles må stiene tråkkes over lange distanser, og de små uthulede kanoene padles til fiskefeltet og med pasienter. Enkle kår vil forbli framtiden for de fleste som bor i Tchalo området. Det er imidlertid stor forskjell på å leve i enkle kår med god helse, og leve i fattigdom med skrantende helse og stor barnedødelighet. Derfor var det med stor glede og stolthet jeg fikk være med på den offisielle åpningen av Tchalo helsesenter på vegne av Kirkens Nødhjelp.

Del innlegget