Kirkens Nødhjelps blogg

Hygieneeksperten

Når jeg presenterer meg selv som hygienerådgiver får jeg ofte spørsmål som; «Åh, er det du som er ekspert på å vaske hender» eller «drar du rundt i verden og lærer folk å vaske hender?»

Selv om det er full krig i Syria, er hygienearbeidet fremdeles viktig. Her lærer vår partner GOPA barn og funksjonshemmede viktigheten av å vaske hender og pusse tenner.

Jeg har ofte lurt på om spørsmålene er et utrykk for ren nysgjerrighet eller en form for sarkasme. Det er ikke alltid lett å vite, men uansett tenker jeg at eventuelle spydigheter kanskje stilner når man tenker på at det å vaske hendene med såpe og vann kan være med på å forhindre alt fra kolera til barnedødlighet. Kunnskapen om, og muligheten til, å utføre denne relativt enkle aktiviteten kan i ytterste konsekvens være forskjellen mellom liv og død for mange mennesker i verden. Da kjenner jeg at det ikke er så dumt å være en «global håndvaskekspert» likevel.

Tas for gitt

Kanskje er det det faktum at Norge idag er et av verdens beste land å leve i som gjør oss så ignorante til vår egen fortid hvor håndhygiene spilte en avgjørende rolle? I Norge er vi så vant til å ha tilgang til både kunnskap, rent vann og såpe, at vi glemmer hvor mye dette har hatt å si for vår egen folkehelse. Men når vi tar en nærmere titt på historien og ser på eksempler som «Tyfoid Mary» og «mødrenes frelser» Ignas Semmelweis, er det ingen tvil om at god håndhygiene ikke er noe å le av.

Det skal imidlertid påpekes at for å utøve riktig håndvask kreves både rent vann og såpe, samt kunnskap om hvordan og når. God håndhygiene er med andre ord ikke nok alene, akkurat slik som at det å bygge doer og borre brønner, som enkeltstående leveranser i seg selv, ikke har den ønskede effekten på folk sin helse. Derfor trenger vi både rent vann, doer og hygienearbeid. Uten en H blir Vann, Sanitær og Hygiene (WASH) til VAS (WAS), og den ønskede reduseringen av smittsomme sykdommer likeså.

Mye moro

Men hygiene er jo så mye mer enn bare håndvask. Som en kollega i felt sa til meg: «Jeg ser alltid på dere i hygiene-teamet som partyplanleggerne i WASH fordi dere alltid lager så mye liv og røre». Hygienearbeid handler i stor grad om deltagelse og eierskap, og det å gjøre folk i stand til å ta ansvar for sin egen folkehelse på en postiv og gøyal måte.

En del av jobben min er å gi dere en innsikt i det globale vann, sanitær og hygiene arbeidet til Kirkens Nødhjelp, og kanskje det vil inspirere dere til å skrubbe hendene litt ekstra med såpe og vann etter neste dobesøk.