Kirkens Nødhjelps blogg

Ikke svikt Guatemala nå!

Norge deltok aktivt i fredsprosessen i Guatemala, både på offisielt politisk nivå og gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp. Nå, 20 år senere, har vår politiske ledelse besluttet å legge ned den norske ambassaden i landet. Samtidig reduseres bistandsbudsjettene.

Fredsprosessen resulterte i en fredsavtale, signert i Oslo for 20 år siden. Foto: Bente Bjercke / Kirkens Nødhjelp

Når er det fred? Er det når krigen opphører? Når våpnene stilner? Når en fredsavtale undertegnes? I Guatemala skjedde dette for 20 år siden, etter 36 års blodig borgerkrig. 12 delavtaler ble signert, to av dem i Norge. Fredsavtalen omfattet både våpenhvile og jordfordeling, urfolks rettigheter og hærens funksjoner. En rask titt på statistikken og dagens situasjon på alle disse områdene, viser at landet på ingen måte har fred. Fattigdommen øker jevnt og trutt. Væpnet vold lammer. Urfolk, fattigfolk, seksuelle minoriteter og kvinner diskrimineres grovt. Ulikheten mellom fattig og rik er himmelropende. Noen få eier og bestemmer så godt som alt.

Middelklassen våkner

Den siste tiden har grove, omfattende korrupsjonsskandaler blitt avdekket på høyeste hold blant politikere og i næringslivet. Krigsforbrytelser etterforskes og de ansvarlige stilles for retten, 30 år etter de ble begått. Flere har blitt dømt, den tidligere presidenten og generaler sitter i fengsel. Den hittil apatiske urbane middelklassen har omsider begynt å våkne og tar til gatene i enorme demonstrasjoner med bred folkelig mobilisering. De står side om side med de historiske sosiale bevegelsene som i flere tiår har kjempet for rettighetene til de fattige, urfolk, bønder, kvinner og arbeidere. Håpet om et levende demokrati – og reell fred - er tent.

Men Guatemala er langt fra i mål. Dommere og advokater utsettes for angrep, innbrudd, politianmeldelser og drapsforsøk for simpelthen å gjøre jobben sin. Menneskerettighetsaktivister og journalister lever farlig, flere er urettmessig fengslet, andre drept. De berører mektige samfunnsgruppers sterke interesser og det får ikke gå uaktet hen. Det er sterke krefter i Guatemala som ikke ønsker endring.

Norges unike rolle

Den positive juridiske utviklingen har hatt sterk drahjelp av internasjonal diplomatisk, FN-oppnevnt og sivilsamfunnstilstedeværelse i landet. Norge har en unik rolle å spille, takket være sin tydelige fredshistorie og menneskerettighetsagenda. På tross av dette skal ambassaden legges ned, bistanden kuttes og inngåtte avtaler avbrytes med øyeblikkelig virkning. Påbegynte prosjekter må legges på is. Årsakene er uklare. Det som er klart er at timingen er elendig og konsekvensene er dramatiske.

For å hindre at de spede demokratispirene tråkkes ned er norsk tilstedeværelse viktig. Vi kan ikke forlate Guatemala nå!

Ett av vannkraftverkene Kirkens Nødhjelp har støttet under bygging.
Ett av vannkraftverkene Kirkens Nødhjelp har støttet under bygging.

Kirkens Nødhjelp har arbeidet i Guatemala i 40 år. Vi begynte med gjenoppbygging av hus, vanntilførsel og broer etter jordskjelvkatastrofen i 1976 og fortsatte med utdanning, bekjempelse av vold mot kvinner, klimaendringstiltak og utøvelse av urfolksrettigheter. Til tross for at våre budsjetter nå reduseres drastisk, vil vi ikke forlate Guatemala. Vi går sammen med våre internasjonale søsterorganisasjoner i ACT-alliansen og de lokale samarbeidspartnere våre og fortsetter arbeidet. På samme måte oppfordrer vi regjeringen om å opprettholde den norske diplomatiske tilstedeværelsen i landet.

For det er mye som gjenstår i Guatemala.

Det er fortsatt behov for brobygging, mellom folkegrupper, samfunnsklasser, kvinner og menn, by og land. Det er fortsatt behov for rettferdighet på alle områdene som fredsavtalen skisserte opp. Det er fortsatt behov for fred. Fullkommen fred.

Del innlegget