Kirkens Nødhjelps blogg

Abort i Trumps tid

President Donald Trumps vedtak om å stanse all amerikansk økonomisk støtte til bistandsorganisasjoner som informerer om abort som del av reproduktiv helsearbeid, kan få alvorlige konsekvenser for millioner av kvinner og deres familier i de fattigste delene av verden!

Bildet viser en modell som brukes i undervisningen ved Ekwendeni Nursing School i Malawi. Foto: Greg Rødland Buick / Kirkens Nødhjelp.

I følge NRKs nettsider fredag 27.januar uttrykker Venstre-leder Trine Skei Grande frustrasjon over KrF som ikke tar standpunkt til President Donald Trumps dekret. KrFs representant Kjell Ingolf Ropstad sier: «For oss handler ikke alt om å redde mors liv, men også barnets liv. Vi ønsker blant annet ikke å gi bistand til organisasjoner som går inn i land hvor abort er forbudt, og forsøker å presse det frem likevel. Da mister man innflytelse.»

Uttalelsen går rett inn i en polarisert debatt i Malawi – en debatt som handler om liv og død. Landet har en lov som forbyr abort, med en strafferamme på 14 år. Det er bare når det er «barnets liv mot morens liv» at man kan gjennomføre abort ved landets helseinstitusjoner. Hvert år gjennomføres rundt 465.000 aborter i Malawi, viser forskning som er offentliggjort av «Center for Reproductive Health».

Det er vanskelig å arbeide frem statistikk over antall lovlige aborter, men den vanlige oppfatningen er at tallet er en svinnende liten del av det totale aborttallet. I følge samme forskningskilde behandles årlig 158.000 kvinner, de fleste svært unge – ned til 12 år, for skader etter ulovlige og usikre abortinngrep. Hvert femte dødsfall som skjer i barsel kommer som et resultat av abortinngrep.

En offentlig kommisjon har fremmet forslag om å utvide unntaket fra forbud mot abort til å inkludere tilfeller av voldtekt, incest og alvorlig fysisk eller psykisk skade på den gravide kvinnen. De fleste kirkelederne går høylydt i mot endringer, og den katolske kirke i samarbeid med de evangelikale kirkene arrangerte en landsomfattende protestmarsj før jul.

Kirkerådet har på den annen side hatt grundige konsultasjoner og vurdert realitetene i landet, de har veid dilemmaene, og endt opp med å støtte prosessen som kommisjonen gjennomfører for å finne best mulige løsninger.

Generalsekretæren i Kirkerådet, biskop Gilford Matonga, uttalte i et BBC-program i forrige uke at «vi kan gjerne formane de som har sittet i kirkebenkene dag ut og dag inn mot synd i de mest ekstreme former. Mange av dem har imidlertid hatt disse traumatiske opplevelsene og mange er døde. Da hjelper ikke vår forkynnelse. Derfor må vi redde disse livene!» Med andre ord råder begge standpunkter blant våre samarbeidspartnere.

Hva er så Kirkens Nødhjelps svar?

Kirkens Nødhjelp arbeider aktivt med seksuell reproduktiv helse i Malawi, i hovedsak gjennom kirkelige partnere. CHAM, den kirkelige organisasjonen som koordinerer de fleste kirkelige helsetiltak, står for mer enn 70 prosent av landets helsetilbud i de fattige landområdene, og de er vår viktigste partner.

De mottar og behandler de skadde og lemlestede unge kvinnene. Det er de fattige som blir utsatt for de styggeste tilfellene av abort-inngrep, for de har ikke råd til mer sikre ulovlige alternativer som finnes.

Samtidig arbeider våre religiøse partnere systematisk med å veilede om familieplanlegging. Dette innebærer informasjon om fødselsbegrensning gjennom den naturlige syklus, engasjement av unge for å påvirke til ansvarlig seksuell praksis, tilrettelegging for prevensjon, og retten til abort når nødvendig.

Kirkens Nødhjelp er klare på at det overordnede etiske prinsippet er retten til liv. Samtidig vektlegger vi i vårt arbeid rett til helse for alle. Reproduktiv helse handler mye om å unngå uønskede svangerskap, og sørge for sikker og lovlig abort når det er nødvendig.

Derfor er et bredt anlagt arbeid helt nødvendig for å redusere den dramatiske veksten i Malawis befolkning, unngå unødvendige dødsfall som resultat av usikre aborter og dreie helseinstitusjonenes arbeid vekk fra å lappe sammen kvinner som er ødelagt av skadelige inngrep.

Selv om en del religiøse grupper ikke ønsker å bidra til abort eller utdeling av kondom, er det viktig at de henviser til slike tjenester. Dette har vi oppnådd i vårt arbeid gjennom å ha to tanker i hodet samtidig: å respektere begrensninger, men samtidig støtte de kreftene som søker løsninger for bedre helse.

Derfor vil det være tragisk om deler av denne brede tilnærmingen blir avbrutt på grunn av President Trumps vedtak, og av mulig støtte for en slik posisjon av norske politikere. La oss fortsette å redde liv, både det ufødte liv og det fødte liv!

Hør også en radiodokumentar om samme tematikk hos BBC

Del innlegget