Kirkens Nødhjelps blogg

Ett år etter OL

Året etter OL i Rio de Janeiro har overgått de fleste filmer og serier om politiske intriger. Dette mens 40 % av alle barn i Brasil lever under fattigdomsgrensen, og 50 000 innbyggere blir drept hvert år. Håpet finnes på grasrota – for eksempel på Molde Folkehøyskole.

I Fortaleza har Molde Folkehøyskole støttet et fotballprosjekt for barn og tenåringer. Deltakerne deltar på fotballtrening, får mat og opplæring i helserettigheter av Kirkens Nødhjelps partner Diaconia. Foto: Arne Dale/Kirkens Nødhjelp

Brasil opplever sin verste politiske krise på svært mange år. Vi ser en forverring av de fattiges situasjon i landet. Mens president Michel Temer og hans regjering sammen med mange andre politikere, jobber hardt for å slippe å bli straffet for korrupsjon, har parlamentet også endret svært mange av de viktige sosiale reformene som ble kjempet fram de siste tiårene. Svært mange grupper har blitt rammet sterkt. En fersk statistikk viser at 40 prosent av barna i Brasil lever under fattigdomsgrensen. Dette er dramatisk i et land som ble sett på som et foregangsland når det gjaldt å utrydde fattigdommen. Samtidig øker volden kraftig. Det er svært vanskelig for oss som bor i Norge å forstå hvordan dette traumatiserer mange. Folk lever i en konstant frykt for å bli utsatt for vold og drap. En taxisjåfør fortalte meg at han drar hjemmefra hver dag og frykter at han ikke skal komme hjem om kvelden. Omlag 50 000 blir drept i Brasil årlig. Hvordan skal barn og unge klare å få utdanning og jobb når de lever i konstant frykt for å bli ranet og drept. Brasil er også et av landene hvor det drepes flest miljø - og menneskerettighets forkjempere. Vi ser en skremmende utvikling.

2. august bestemte parlamentet at presidenten ikke skal rettsforfølges for korrupsjonen han er siktet for. Men fortsatt er det flere saker som også kan ramme han. Han har den laveste oppslutning en brasiliansk president noen gang har hatt. Omtrent 5 % støtter ham.

Politisk kaos

Den siste meningsmålingen som kom etter at Lula ble dømt for korrupsjon, viser at Lula fortsatt ligger best an til å bli ny president i 2018. Samtidig er han den presidentkandidaten flest ikke vil stemme på. Det skremmende er at den ekstreme høyrepolitikeren Bolsonaro ligger nest best an. Hvis Lula ikke får anledning til å stille på grunn av dommen mot han, ser vi antydningen til en ny farlig og usikker politisk utvikling.

I Belém i Amasonas møtte jeg en skremmende holdning hos flere taxisjåfører. De har mistet all tillit til politikerne og mente at militære ledere måtte ta over for å få orden på landet. Begge nektet for at det hadde vært et diktatur under de harde militære regjeringene fra 1964 til 1985. Nå er det vel raskt å trekke konklusjoner etter å ha snakket med noen drosjesjåfører, men det gir grunn til bekymring sett i sammenheng med Bolsonaros framgang på meningsmålingene.

Det er særlig i generasjonen rundt 60 at en finner slike holdninger. Det er ingen tvil om at Brasil trenger en politisk reform. Men så lenge politikken er gjennomsyret av et korrupt system er det vanskelig å håpe på bedring.

Tegn til håp

Nylig var jeg en uke i Brasil sammen med 50 års jubilanten Diaconia, en av Kirkens Nødhjelps samarbeidspartnere i mer enn 30 år. Det er godt å besøke grupper som tross alt klarer å skape en positiv utvikling i sine lokalsamfunn.

Manoel Santana driver lokalt påvirkningsarbeid i favelaen Campo dos Estrelas. Et samarbeidsprosjekt mellom Molde Folkehøgskole, Kirkens Nødhjelp og Kirkens Nødhjelps partner i Brasil, Diaconia, har blant annet ført til nytt kloakksystem i favelaen. Foto: Arne Dale/Kirkens Nødhjelp
Manoel Santana har vært aktiv i lokalt påvirkningsarbeid i favelaen Campo dos Estrelas. Et samarbeidsprosjekt mellom Molde Folkehøgskole, Kirkens Nødhjelp og Kirkens Nødhjelps partner i Brasil, Diaconia, har blant annet ført til nytt kloakksystem i favelaen. Foto: Arne Dale/Kirkens Nødhjelp

I Fortaleza har Molde Folkehøyskole støttet et fotballprosjekt for barn og tenåringer. Dette har tatt tid - fotballprosjektet måtte flyttes til favelaen Campo dos Estrelas på grunn av mange voldsepisoder. Dette er et område preget av fattigdom, vold og mangel på infrastruktur. 

I prosjektet får barna delta på fotballtrening, får mat, opplæring i helse og rettigheter. På grunn av at fotballbanen ble oversvømt av vann og kloakk hver gang det regnet skikkelig, begynte flere av lederne i prosjektet sammen med Diaconia å mobilisere for at kommunen skulle bygge en flomsikker fotballbane. Mobiliseringen førte til at bystyret vedtok at banen skulle bygges. Uheldigvis viste det seg at overflatevannet som før hadde oversvømt banen nå ble presset inn i boligene i nærheten. Dermed måtte Diaconia og ildsjeler igjen mobilisere. Resultatet ble at kommunen bevilget penger til kanaler for overflatevannet, samt nytt kloakksystem i gatene og rensing av kloakken. I nærområdet skal det bygges en gangvei med gatelys rundt et lite tjern. Dette betyr en kraftig forbedring av infrastrukturen i lokalsamfunnet. Det vil også gi god helseeffekt.

Arbeidet med nytt kloakksystem i favelaen. Foto: Arne Dale/Kirkens Nødhjelp
Arbeidet med nytt kloakksystem i favelaen. Foto: Arne Dale/Kirkens Nødhjelp

I løpet av knappe to og et halvt år har fotballprosjektet kostet rundt 350 000 kroner. Arbeidet i og rundt prosjektet har ført til at politikerne i Fortaleza har bevilget omtrent 70 millioner kroner til bedre infrastruktur i favelaen. Dette viser hvor langt man kan nå ved å arbeide med beslutningspåvirkning overfor myndighetene.