Kirkens Nødhjelps blogg

Forandrer vann alt?

TV-aksjonspengene har kommet frem. I Agnes fra TV-aksjonen sin landsby har Kirkens Nødhjelp nettopp overlevert det nye vannanlegget til landsby-ledelsen og myndighetene. Men forandrer vann alt?

«Vann forandrer alt» sa vi i TV-aksjonen. Er det sant? Ja og nei, svarer Kirkens Nødhjelps landrepresentant i Tanzania. Tale Hungnes har nettopp besøkt det nye vannanlegget i Agnes sin landsby.

Vi skulle til Munguli. Dette er landsbyen til Agnes, hun som bar vann i timevis gjennom hele TV-aksjonssendingen høsten 2014. Vi gikk med bøsse for henne – og for titusenvis av andre kvinner og barn over hele verden som bruker altfor mange av dagens timer på å hente vann.

Nå har pengene kommet frem dit de skulle. Landsbyen Munguli har fått en flott brønn, med motorisk, solcelledrevet pumpe. Brønnen gir 65 000 liter vann og forsyner totalt 3500 mennesker med rent og trygt vann i nærheten av der de bor. Det er fantastisk. Det er ingen tvil om det.

Henter skittent vann

På vei til Munguli og kjørte forbi de gamle vannhullene. Eller vannhull – gjørmehull er egentlig mer presist. Hit var det Agnes gikk for å hente vann. Hit kom de, sammen med esler og kyr og geiter som drakk fra de samme kildene. Jeg hadde ventet å finne dem folketomme. Men det var de ikke, det var flere familier der for å hente vann, og det var store dyreflokker som var drevet dit for å drikke – og som gjorde fra seg samme sted. - Det er for langt å gå til Mungili, sa de som var her. Vi rekker ikke frem og tilbake før det blir mørkt.

Dette lå over meg på veien videre til Munguli. Vi skulle delta i en høytidelig overlevering av det nye vannanlegget fra Kirkens Nødhjelp og vår samarbeidspartner 4CCP til tanzanianske myndigheter. Og vi skulle besøke de nye, lokale korrupsjonsjeger-gruppene.

Vi snakket med en flokk kvinner. De var glade. En av dem snakket brukbart swahili og ble skjøvet frem for å prate på vegne av dem alle. Hun het Grace Emmanuel.

- Vi er hjertens glade for vannpumpen vår. Det aller beste er at ungene kan gå på skolen i stedet for å hente vann. Nå kan datteren min lese litt. Vi har rent vann og vi er mindre syke. Før måtte vi gå langt og vannet vi hentet var skittent. Før hadde vi diare og vondt i magen. Vi trodde det måtte være sånn. Men nå kan vi bare komme hit og hente vannet her, sa Grace. Vann forandrer mye.

Agnes og den nye vannpumpen som TV-aksjonen finansierte. Foto: Lucian Muntean / Kirkens Nødhjelp.
Agnes og den nye vannpumpen som TV-aksjonen finansierte. Foto: Lucian Muntean / Kirkens Nødhjelp.

Vel fremme ved vannpumpen skulle det være seremoni og masse viktige hedersgjester var der – distriktskommisjonær, parlamentsmedlem med mer. Men også en landsbybeboer – sjefen for landsbyens vannkomité, som hadde vært på Kirkens Nødhjelps kurs for vedlikehold av vannpumpen.

Finskjorte med rift i ryggen

Han var veldig stolt. Han viste alle oss besøkende hvordan han morgen og kveld skrur av og på vannpumpen, og solcelleanlegget. Han hadde dresset seg opp i sin fineste stas: En nyvasket skjorte. Men skjorten har en rift i ryggen. Vann forandrer ikke alt. Han har fått vann, men han er fremdeles en fattigmann som ikke kan ta seg råd til å ha hele klær på når det kommer storbesøk til landsbyen.

Skjorte med rift i ryggen. Det slo meg som en illustrasjon på vår tilkortkommenhet. For Kirkens Nødhjelp er ikke store nok til å gi verden vann alene. Kirkens Nødhjelp er ikke sterke nok til å forbedre alle menneskers liv. Ikke noen frivillig organisasjon kan gjøre det. Det er ingen andre enn staten som kan sikre alle innbyggerne sine nok rent vann, nok gode skoler, nok gode sykehus, nok barnehjem, nok gode veier. Det er så store investeringer i infrastruktur som skal til, og de er så tett sammenvevd med samfunnsplanlegging for øvrig, at staten er helt nødvending.

Fokus på korrupsjonsarbeid

Det ga derfor mening å bruke dagen på å overlevere det nye vannanlegget i Munguli til tanzanianske myndigheter. De må ta eierskap for å sikre varig drift. Så skal vi, sammen med vanlige landsbyfolk og samarbeidsorganisasjoner i Tanzania holde myndighetene til ansvar.

I Munguli og områdene rundt etablerer vi nå korrupsjonsjeger-komiteer av landsbyfolk som lærer seg hvordan de leser offentlige budsjetter og følger pengestrømmene for å sikre at offentlige bevilgninger kommer frem dit de er tiltenkt. Statens penger må ut til folk, ikke forsvinne til skatteparadis eller i lommene på korrupte embedsmenn. Slik jobber vi helhetlig i Kirkens Nødhjelp – i erkjennelsen av vår egen tilkortkommenhet. Vi bygger de brønnene vi kan, men vi arbeider også for at staten skal bygge resten.

Vann forandrer alt? Ja. Ungene får gå på skole. Vannbårne sykdommer er drevet tilbake. Men nei. Det er fremdeles altfor mange som ikke har vann. Det er fremdeles finskjorter med flenge i ryggen.

 

Del innlegget