Kirkens Nødhjelps blogg

Fra vondt til verre i Brasil

Dagens politiske situasjon i Brasil er preget av kaos, korrupsjon og mistillit til politikerne fra folk flest. I tillegg er det blitt store motsetninger i befolkningen med mobilisering fra mange hold. Politiet opptrer enda mer voldelig enn før. Slik jeg ser det opplever Brasil den verste politiske krisen siden militærdiktaturet i 1985.

Bonden og birøkteren Ivo fra Riacho Fundo de Quixaba demonstrer jordbruksteknikker som bevarer jordsmonnet og hindrer forørkning.

Jeg har jobbet tett med Brasil siden 1992. Det har vært spennende å følge dette landet som fram til 2012 hadde en eventyrlig vekst som også innbefattet gode sosiale løsninger for de aller fattigste. I løpet av 2016 har jeg besøkt Brasil tre ganger, blant annet for å følge et svært vellykket klimatilpasningsprosjekt. Dette prosjektet har etterhvert blitt finansiert av myndighetene og gjort til offentlig politikk, men på grunn av den uheldige politiske retningen landet nå går i står hele dette prosjektet i fare.

Klimatilpasning som virker

Selv etter 6 år med tørke er det fortsatt ferske grønnsaker å få kjøpt på det økologiske markedet i den brasilianske småbyen Afogados de Ingazeira. Gode vannhøstingssystemer kombinert med kunnskap om hvordan vannet kan utnyttes best mulig, har endret livet og skapt tro på framtiden for mange småbønder i det nordøstre Brasil.

Dette området er særlig utsatt for tørke og løsningen var lenge å bruke tankbiler for å skaffe befolkningen vann i de tørreste periodene. Dette var selvsagt ikke bærekraftig i lengden. Mange flyttet fra landsbygda og inn til byene for om mulig å få jobb der.

I dag har over 1,4 millioner familier fått rent drikkevann og vann til jordbruksproduksjon. Selv om det er et tørt område, regner det likevel nok til at med smarte løsninger og god kunnskap om bruk av vannet klarer familiene seg også i de tørre periodene i året.

Bonde Seu Antonio Magalhães og  representant for Diaconia, Adilson Alves Viana viser fram sisternen som samler vann fra taket og biogassenheten som lager metan gass av kumøkk til komfyren på kjøkkenet.
Bonde Seu Antonio Magalhães og representant for Diaconia, Adilson Alves Viana viser fram sisternen som samler vann fra taket og biogassenheten som lager metan gass av kumøkk til komfyren på kjøkkenet.

Dette er resultatet av et langsiktig arbeid. Kirkens Nødhjelps samarbeidspartner Diaconia har vært en sentral aktør i dette arbeidet. De har vært med på å utvikle smarte tilpassede vannhøstingsløsninger som bl. sisterner og underjordiske demninger. Sammen med lokale småbønder har de vist at dette fungerer i praksis. Diaconia var også en pådriver i arbeidet for å få til et større nettverk av lokale organisasjoner. Disse satte seg som mål å bygge en million sisterner. I dag har nettverket (ASA) ca 3000 medlemsorganisasjoner og målet er oppnådd og vel så det.

Et svært viktig element har vært at dette nettverket har klart å skaffe finansiering og ikke minst fått myndighetene til å finansiere og gjøre dette programmet til offentlig politikk. Etter påvirkningsarbeid fra nettverket har myndighetene også sikret at lokale småbønder skal kunne levere jordbruksprodukter til offentlige institusjoner som bl.a skoler. Dette gir kortreist mat og en sikker inntekt for bøndene. Men på grunn av den seneste politiske utviklingen i landet står dette programmet nå i fare for å miste sin støtte.

Med gode vannhøstingssystemer kan bøndene dyrke grønnsaker selv når det har vært tørke i 6 år.
Med gode vannhøstingssystemer kan bøndene dyrke grønnsaker selv når det har vært tørke i 6 år.

Satsingen på de fattige tar slutt

President Dilma Rousseffs avgang er i mine øyne resultat av et politisk kupp. President Michel Temer har nylig fått parlamentets godkjennelse på et forslag om å fryse utgiftene til helse, utdanning og sosiale tjenester i 20 år. Dette forslaget ble behandlet i ekspressfart uten en skikkelig prosess i forkant av behandlingen i parlamentet. Ressursene til disse sektorene er allerede altfor små og dette forslaget vil sette utdanningssystemet i Brasil mange år tilbake. Alt fra barnehager, barne- og ungdomskoler til universiteter vil bli rammet. Nye investeringer vil bli umulig å få til. Fra helsehold er forslaget om å fryse helseutgiftene i 20 år blitt kraftig kritisert. Denne nye politikken vil sette liv og helse på spill for mange.

Med en forventet sterk befolkningsvekst vil et allerede prekært helsetilbud bli kraftig svekket. Budsjettet er allerede altfor lite, og det trengs investeringer både i skole og helse for å sikre et godt tilbud. Forslaget vil i første rekke ramme de fattigste som ikke har egen helseforsikring, som ikke har råd til å sende barna på privat skole og som er avhengig av en allerede for liten pensjon i alderdommen. Endringen vil redusere de ordningene som har blitt innført de siste 13 årene. Det er forventet en befolkningsøkning , dette er det ikke tatt hensyn til. Det betyr også at et svært konservativt parlament stenger mulighetene for kommende regjeringer å prioritere annerledes.

Begrunnelsen for disse forslagene er å sikre at Brasil kan betale ned på sin gjeld. Brasil har en svært vanskelig økonomisk situasjon og det er nødvendig med innstramminger. Men regjeringen har bare foreslått å kutte utgifter. Å skaffe seg andre inntekter har ikke vært foreslått. I følge INESC en av Kirkens Nødhjelps partnere i Brasil vil det være mulig å få til nedbetaling av gjeld uten å fryse disse utgiftene i 20 år.

Upassende

Forslaget ble nylig kraftig kritisert av FNs spesialrapportør på ekstrem fattigdom og menneskerettigheter, Philip Alston.

«En ting er sikkert,» understreket han i forkant av vedtaket i parlamentet. «Det er helt upassende å fryse sosiale utgifter og å binde hendene på fremtidige regjeringer i ytterligere to tiår. Hvis denne endringen blir vedtatt vil det plassere Brasil i en egen kategori for sosial tilbakegang».

De nye sosiale tiltakene som bolsa familia (barnetrygd for de fattigste familiene), egne plasser på universitetene for fattige, energiprogrammet lys til alle og sosial boligbygging vil også måtte tåle kraftige kutt. Mange av de som kom seg ut av ekstrem fattigdom under de viktige sosiale reformene som regjeringen til president Lula satte i gang på 2000tallet vil igjen få det verre. Bare i 2015 vendte 3,7 millioner brasilianere tilbake under fattigdomsgrensen, og tallet for 2016 forventes å bli enda høyere.

Den nye regjeringens politikk har ført til en kraftig mobilisering fra mange hold. Blant annet har elever og studenter okkupert over tusen skoler og universiteter i protest mot budsjettkuttene.

Selv om presidenten fikk støtte i parlamentet til dette forslaget er hans framtid usikker. Han anses som en svak president og har liten støtte i folket. Han er anklaget for korrupsjon og det foregår også en prosess mot ham i den nasjonale valgkommisjonen. Hva som vil skje i 2017 er høyst usikkert. Han kan bli stilt for riksrett, en prosess som minst vil ta 6 måneder, noe Brasil ikke trenger i en svært vanskelig økonomisk situasjon.

Presidenten kan også bli dømt for bruk av uregelmessigheter i valgkampen i 2014. Hvis det skjer, skal parlamentet velge en president for resten av perioden. Da er tidligere president Fernando Henrique Cardoso en aktuell kandidat. I dagens situasjon har han ikke oppslutning nok i folket til å bli valgt. Men han har tidligere vist handlekraft i økonomisk vanskelige tider, så han har mulighet til å bli valgt av parlamentet. Det politiske spillet fram mot neste presidentvalg i 2018 fortsetter. Høyresiden prøver å få Lula dømt for korrupsjon, for i en valgkamp vil han fortsatt ha stor oppslutning og være en trussel for de som ønsker en konservativ president. Ingen av representantene fra de andre store partiene PMDB eller PSDB ser ut til å kunne vinne.

På ytterste høyre har en ny kandidat dukket opp. Jair Bolsonaro har god støtte fra de høyreorienterte småpartiene i parlamentet, han driver en god kampanje og får mye støtte fra ungdom. Han er erkekonservativ, flørter med de militære og har støtte også fra kristne ytterliggående velgere. Han er inne i sin sjette periode som parlamentariker i nasjonalforsamlingen og representerer Partido Progressista PP. Vinner han går folk i Brasil en usikker framtids i møte.

Del innlegget