Kirkens Nødhjelps blogg

Kvinners rettigheter i revers

«Hvorfor stiller ingen seg i køen for å motta prevensjon? », spurte jeg helsepersonellet på den omreisende klinikken i Mosambik. De delte ut vaksiner til barna og prevensjon til mødrene. Svaret var så åpenbart at jeg ble flau:

Anniken Huitfeldt danser under et besøk i Tanzania.

«De stiller seg nok i køen igjen så snart du slutter å snakke med oss og går herfra», svarte de kloke sykepleierne.

Da jeg for noen uker siden besøkte et sykehus på landsbygda i Tanzania (i sin tid bygget av norske misjonærer) var prevensjon en helt naturlig del av helsetilbudet. Plakatene på sykehuset med informasjon om kondomer og p-piller fikk meg til å tenke på alle de som på 1950-tallet strikket, heklet og samlet inn penger til å bygge akkurat dette misjonssykehuset.

Anniken Huitfeldt og Rasmus Hansson lærer om blant annet arbeidet ved en helsestasjon i Tanzania.
Anniken Huitfeldt og Rasmus Hansson lærer om blant annet arbeidet ved en helsestasjon i Tanzania.

Prevensjon skapte ramaskrik

Mange av disse håndarbeidsfruene deltok ganske sikkert også i den store kampanjen mot utdeling av kondomer til norske soldater utstasjonert i Tyskland like etter krigen. Utdeling av kondomer til Tysklandsbrigaden skapte Norges-historiens nest største underskriftskampanje, bare slått av underskriftskampanjen mot selvbestemt abort på 1970-tallet. Men verden har gått framover. Prevensjon har blitt en helt naturlig del av norske bistandsprosjekter, uansett om det er i regi av Norsk Folkehjelp eller Kirkens Nødhjelp.

Så da en av Frps stortingsrepresentanter i debatt med meg på radio nylig mente at økt bistand bare fører til at de fattige får flere barn, tok han fullstendig feil. Norsk bistand til vaksiner, helse og utdanning fører til at flere barn overlever. Og når flere barn overlever, velger kvinner selv å få færre barn. Befolkningsveksten stabiliseres. Den nylig avdøde legen Hans Rosling gjorde en kjempejobb for å få oss til å åpne øynene for disse sammenhengene.

Tilbakeslag

Positiv utvikling i mange land til tross, synet på kvinners rett til selv å bestemme hvor mange barn hun vil ha, går i feil retning i mange land. Mange muslimske land – i sterk allianse med Vatikanet og land hvor den katolske kirke står sterkt – jobber aktivt for å redusere eller forby bruken av prevensjon.

Under Barack Obama var USA en viktig alliert i arbeidet for slike rettigheter. Før Donald Trump tiltrådte ba han om en liste over alle som har jobbet med kvinnespørsmål i administrasjonen. På sin første arbeidsdag i presidentstolen underskrev han en ordre – omkranset av sju menn – om å trekke amerikansk støtte til en rekke bistandsprogrammer innrettet for å styrke kvinners seksuelle rettigheter.

Det skyller en konservativ bølge over verden med mål om å innskrenke kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Når amerikanerne reduserer sin innsats, må vi trappe opp vår. Det er på tide at Norge tar økt globalt ansvar for å fremme kvinners rettigheter.

Gjesteblogger

I slutten av mars kommer stortingsmeldingen om bærekraftsmålene, partiene avholder sine landsmøter denne våren og til høsten er det valg. I den anledning har Kirkens Nødhjelp bedt representanter fra alle partiene på stortinget om å dele sine tanker om viktige utviklingspolitiske spørsmål på bloggen vår.
De velger selv hva de ønsker å løfte og står selv ansvarlige for innholdet. Kirkens Nødhjelp håper blogginnleggene fører til mer oppmerksomhet og debatt rundt viktige spørsmål om fattigdom, menneskerettigheter og utvikling.

Del innlegget