Kirkens Nødhjelps blogg

Livsviktig grunnlovsendring i Malawi

Parlamentet i Malawi vedtok denne uka en endring i landets grunnlov. Dette er en stor seier for kampen mot misbruk og vold mot unge kvinner!

Folk aksjonerer mot menneskehandel i Malawi. Demonstrasjonen var en del av kampanjen «16 dager med aktivisme mot kjønnsbasert vold», som er en årviss affære i mange land.

Sammen med min kollega Elita, ansvarlig for vårt arbeid med vold mot kvinner, hadde vi forrige uke møte med den lokale komiteen for «fremme av konstruktiv bruk av rettsvesenet» ved foten av Mulanje-fjellmassivet i sørøst-Malawi. Vi var sammen med vår lokale partner «Women Judges Association of Malawi». Med tre dommere, direktør for fengslet, representanter for politiet og sosialvesenet, og leder for det felles-kirkelige prestefellesskapet diskuterte vi problemer rundt menneskehandel og underårige ekteskap.

Sammenhengen mellom de to problemstillingene ble illustrert gjennom flere eksempler. Underårige ekteskap er et stor problem i området. Jenter under 16 år som ble giftet bort kunne håndteres fordi loven er klar på at dette er forbudt. Sosialvesen, politi og rettsapparatet kunne gripe inn overfor foreldre som lot dette skje, eller bevisst solgte sine døtre.

Større problemer oppstod med jenter mellom 15 og 18 år fordi det var en forvirring i lovverket. Ekteskapsloven av 2015 har en nedre grense på 16 år for ekteskap. Grunnloven hadde imidlertid en paragraf som i prinsippet fastsatte 16 år som minstealder, men hadde en tilføyning om at de som var mellom 15 år og 18 år kunne inngå ekteskap med foreldrenes samtykke. Det var også en paragraf som fraråder ekteskap for personer under 15 år.

Denne forvirringen var et praktisk problem for politi og rettsvesenet i Mulanje. Dersom sosialvesenet eller politiet plukket opp jenter på 15 år som var overlevert til å bli gift, eller i praksis ble solgt for å bli gift, var det ganske vanlig at foreldre kom og erklærte deres samtykke til giftermålet. Dermed stod påtalemakten og rettsvesenet maktesløse tilbake, dersom ikke vold eller tvang var involvert.

Fattigdom er en hovedårsak til at jenter enten blir gitt bort, solgt eller bortført for å bli gift. Foreldrene ser seg rett og slett ikke i stand til å fø på alle barna, og da blir unge jenter en salgsvare, og én munn mindre å mette blir en innsparing i husholdningsbudsjettet. I en del tilfeller er det rett og slett snakk om menneskehandel.

Parlamentet vedtok denne uka en endring i grunnloven slik at den ble i samsvar med ekteskapsloven. Dette er en stor seier for kampen mot misbruk og vold mot unge kvinner. Kirkens Nødhjelp og våre partnere har argumentert for og deltatt i påvirkningsarbeid overfor justisdepartementet, politikere og andre beslutningpåvirkere for å få til denne harmoniseringen. Det er derfor med stor glede vi ønsker parlamentets vedtak velkommen.

Nå kan myndigheter, sosialvesen, kirkens sosiale tjenester og rettsvesenet gripe inn og forebygge og anvende loven for å sikre at barn og unge kan følge skolegang og oppleve ungdomstiden uten å bli bundet til et prematurt ekteskap. Kirkens Nødhjelp kan med fornyet styrke samarbeide med våre partnere for å skape alternative framtider for unge jenter!