Kirkens Nødhjelps blogg

En million sisterner

-Før vi fikk tilgang på vann kunne vi bare dyrke mais, kassava og bønner når regnet kom. Dette gjorde at vi så vidt klarte oss, fortalte den brasilianske bonden da jeg var på besøk i forrige uke for å se på prosjektet «En million sisterner».

Fra demonstrasjonen kvinner mot Bolsonaro i Afogados da Igazeira lørdag 22 september. Foto: Arne Dale.

Det Nord-Østlige Brasil har vært rammet av tørke mange ganger i løpet av de siste 50 årene. Tørken gjorde det vanskelig for folk å overleve i dette området. Mangelen på vann var dramatisk og mange barn døde av dårlig drikkevann. Mange flyttet.

Jeg har den siste uken besøkt mange småbønder i Pajeu regionen i delstaten Pernambuco. Denne gangen er det annerledes.

7 års tørke er over

Det er ikke rapportert om døde barn på grunn av dårlig drikkevann, og folk ser mye mer optimistisk på situasjonen nå. De har klart seg gjennom tørken ikke minst på grunn av vannprogrammet «En million sisterner». Tilgang til rent vann og vann til dyrking også i tørkeperioder har vært svært avgjørende.

Maria Jose. Foto: Arne Dale.
Maria Jose. Foto: Arne Dale.

«Før vi fikk tilgang på vann kunne vi bare dyrke mais, kassava og bønner når regnet kom. Dette gjorde at vi så vidt klarte oss. I tørkeperioder var det svært vanskelig. Etter at vi fikk drikkevannsisterner og sisterner til jordbruksformål kan vi høste hele året. Vi kan levere til det lokale markedet og på den måten få gode inntekter. Før var det vanlig å få mange barn for at de skulle forsørge de gamle. Nå har vi færre barn og nå kan vi hjelpe barna med å få en god utdannelse.» sier Maria Jose. De siste årene har gitt bøndene bedre boliger og transportmidler. Både motorsykler og biler er nå blitt mer vanlig hos disse bøndene.

Vann til millioner

 En av vannsisterne som rommer 65000 liter. Foto: Arne Dale.
En av vannsisterne som rommer 65000 liter. Foto: Arne Dale.

I 1998 hadde Diaconia, en av Kirkens Nødhjelps samarbeidspartnere i Brasil, utviklet et prosjekt som skulle samle regnvann fra hustak i sisterner. De første 300 ble installert i Pajeu området med støtte fra blant andre Kirkens Nødhjelp. På de tredje klimaforhandlingene i Recife bygget Diaconia en sisterne på konferanseområdet. Dette førte til at regjeringen ville investere i disse prosjektene. Regjeringen bevilget penger til bygging av 500 nye sisterner. Samtidig jobbet Diaconia for å få til et nettverk av lokale organisasjoner, slik at vannsisternene skulle settes opp på så mange steder som mulig. ASA-nettverket ble opprettet. Dette ble svært viktig både for å få bygget nye sisterner, men ikke minst til å drive påvirkningsarbeid over for regionale og nasjonale myndigheter. I dag teller de over tusen organisasjoner.

Programmet ble utvidet til å også omfatte vann til dyrking. Her ble det tatt i bruk flere teknikker som gjorde det mulig å høste av regnvannet. Etter hvert hadde 1,4 millioner familier fått vann. Men ikke nok med det. En del av programmet var å gi opplæring i dyrkingsmetoder i økologisk jordbruk tilpasset de lokale forholdene. Diaconia jobbet også med markedstilgang før småbøndene på de lokale markedene.

I dag er det flere markeder hvor også økologiske produkter har sin plass. En siste nyvinning har vært å lage biogass av dyremøkk med en enkel og solid gassoppsamler. Samtidig som den produserer gass til husholdningen er et av biproduktene god gjødsel til hagebruket. Her var også Kirkens Nødhjelps støtte i oppstartsfasen viktig. I dag er dette blitt et prisbelønnet prosjekt som stadig flere småbønder tar i bruk.

I tillegg til at dette har gitt bøndene sikker tilgang på vann har det også gitt ringvirkninger på andre områder. Håndverkerne som har vært med som veiledere når familiene bygget de mange installasjonene har gitt denne gruppen sikre inntekter. Det er også viktig å forstå at dette er innsatser som virker sammen og når det lykkes så forsterkes de enkelte tiltakene.

Politisk vilje

Maria Jose. Foto: Arne Dale.
Maria Jose. Foto: Arne Dale.

Dette er selvsagt ikke den eneste forklaringen til at befolkningen har klart å komme seg gjennom en syv års tørke på en forholdsvis god måte. En sterk lokal mobilisering har ført til viktige politiske tiltak. Sisterneprogrammet ble nasjonal politikk og fikk tilført mye ressurser. Det var også viktig at offentlige skoler og offentlige institusjoner skulle ta imot en viss prosentandel mat produsert av småbønder.

Det sentrale barnetrygdprogrammet Bolsa Familia ble viktig, en behovsprøvet tilskuddsordning som krevde at barna skulle gå på skolen. Disse tiltakene førte til oppsving i lokaløkonomien. Det er blitt opprettet høyskoler ute i distriktsbyene slik at de unge kan studere og bo hjemme. Kvotering av fattige inn på universiteter har også vært viktig.

Slike programmer viser hvor viktig det er å satse på forebygging. Gjennom et sett av tiltak som virket over lang tid ble lokalsamfunnene satt i stand til å stå imot en av de hardeste tørkeperiodene på over 50 år. Det betyr ikke at det ikke gjenstår store utfordringer framover. Regjeringen til Michel Temer og det konservative parlamentet har nesten helt stoppet tilskudd til mange av disse programmene. Dette har fått konsekvenser for mange som ønsker å satse på jordbruk. Planlagte tiltak ble ikke finansiert. Gårdene er i de fleste tilfelle ikke store nok til å deles, og det er en utfordring å finne arbeid til ungdommen, men noe av det gledeligste jeg så, var at både unge kvinner og menn var villige til å satse på jordbruk framover.

Viktig valg

I disse dager foregår en intens valgkamp som kan få et svært negativt utfall for utviklingen av denne regionen. Vinner Jair Bolsonaro er det umulig å vite hva som vil skje. Han har ikke vist vilje til å satse på sosiale programmer. Derimot rakker han ned på urfolk, quilombolas og homofile. Det ser ut til at Fernando Haddad fra PT eller partiet til Lula seiler opp som den viktigste motkandidaten.

Den siste meningsmålingen viser at hvis begge kommer til andre runde, blir det helt likt. Haddad vil være garantisten for at de sosiale programmene president Lula satte i gang skal kunne videreføres. Samtidig vil parlamentsvalget være nøkkelen til om det virkelig skal bli endringer. Dagens konservative flertall må byttes ut for at de sosiale reformene i Brasil skal styrkes. Nesten alt fokus er på presidentvalget, noe som gjør det vanskelig å få inn nye representanter som vil styrke de sosiale programmene.

Del innlegget