Kirkens Nødhjelps blogg

Endre verden med teknologi og samarbeid

Verden utvikler seg i en rasende fart, og ny teknologi gir oss muligheter vi bare kunne drømme om for noen år siden.

Bruk av digitale skjema for innsamling av data i Zambia. Foto: Bellah Zulu / Kirkens Nødhjelp.

Mobilteknologi gjør det mulig å samle inn data fra felt på en effektiv måte, selv i områder det er vanskelig å reise til. Blockchain, sammen med biometri kan gi muligheter for identitetspapirer til dem som i dag ikke har noen. Mobile betalingsløsninger gjør det mulig å distribuere nødhjelp uten kontanter, noe som gjør livet tryggere for både mottagere og feltarbeidere.

I Kirkens Nødhjelp jobber vi alltid mot å gjøre mer, for flere, med de midlene vi har tilgjengelig. Da har vi et ansvar for å utforske og utnytte ny teknologi på en ansvarlig og trygg måte. Vi har satt av tid ressurser, og har mennesker som jobber dedikert med å fasilitere innovasjon og digitalisering. Vi ser allerede resultater av dette i prosjekter, for eksempel innen jordbruk og vann.

Vannsensorer – Innovasjon i Kirkens Nødhjelp

Et av prosjektene vi jobber med er sensorer som måler vannstrømming. Vi vet at over 800 millioner mennesker mangler tilgang på rent drikkevann. Vi vet også at i Afrika sør for Sahara, har til en hver tid så mye som hver tredje brønn behov for reparasjoner. Mange av disse befinner seg steder det er svært vanskelig å reise til, og det kan ta lang tid før det oppdages og repareres. I et prosjekt støttet av blant annet Innovasjon Norge, jobber vi derfor for å utvikle sensorer som kan måle hvor mye vann som går gjennom rørene, og automatisk sende denne informasjonen via mobilnettet med sms eller 3G. Det vil gi brukere mulighet til tidlig å varsle om feil, og gi oss og våre lokale partnere bedre tilgang til driftsstatus slik at vi automatisk kan overvåke bruk, vannkvalitet og sikre mer koordinert innsats på reparasjon. En av våre ansatte, Håvard, var i Burundi forrige uke for pilot nummer to i prosjektet. Funksjonaliteten forbedres og systemet virker lovende, selv om det fremdeles er en vei å gå før det er helt klart for drift! Du kan se mer om prosjektet her:

Tilgang på internett, først og fremst

For at dette, og lignede prosjekter skal fungere og komme videre, er tilgang på telefoner og internett det første og viktigste. Tilgang til internett er basis for og muliggjør utdannelse, informasjonsdeling, deltagende demokrati og økonomisk vekst på nivå vi ikke har sett tidligere. Vi ser at tilgangen er sterkt økende – i Afrika i dag har rundt 35% tilgang på nett sammenlignet med 85% i Europa, men det er fremdeles langt igjen. En fortsatt innsats på infrastruktur, inkludert energi er nødvendig. Kirkens Nødhjelp har nylig blitt medlem av Nethope, en global organisasjon som jobber spesifikt mot å knytte sammen teknologiaktører og nødhjelpsorganisasjoner. Gjennom dette, og samarbeid med norsk nærligsliv jobber vi for å sette opp samarbeidsmodeller som kan gjøre en forskjell, både på teknologi og innovasjon.

Har du en ide til hvordan vi kan gjøre mer for flere med bruk av teknologi? Vi vil vi gjerne høre fra deg!

Del innlegget