Kirkens Nødhjelps blogg

Ernas nyttårsforsetter

Kjære Erna. Nytt år og nye muligheter, som de sier. Du er vel travelt opptatt i forhandlinger om regjeringsplattform nå i oppstarten av året. Kirkens Nødhjelp håper den nye regjeringen her blir enige om en ambisiøs utviklings- og klimapolitikk, som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål.

Erna Solberg under en klimaaksjon i 2010. Foto: Nina Rose / Kirknes Nødhjelp.

Derfor har vi tatt oss den frihet å lage nyttårsforsett til regjeringen din, som vi håper du kan ta inn i regjeringsplattformen.

  1. En rettferdig klimapolitikk. Norske utslipp står på stedet hvil. Skal vi nå Paris-avtalen og bærekraftsmål nummer 13 om å stoppe klimaendringene, må Norge kutte mer i våre klimagassutslipp. Norge må også gi mer penger til å støtte fattige land slik at de kan kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringene.
  2. Stoppe globalt skattejuks. Hvert år forsvinner milliarder av kroner ut av fattige land, blant annet fordi selskaper ikke betaler skatt. Et første skritt på veien er mer åpenhet. Stortinget har allerede vedtatt å få på plass et register for eierskap i selskaper. Registeret er derimot skjult, noe som gjør det vanskelig å få på plass et mer rettferdig skattesystem. For at registeret skal ha effekt, må det gjøres offentlig. Vi håper også at Norge vil gjøre mer for at fattige land kan bygge gode skattesystemer og bidra i forhandlinger om globale skatteregler. Slik kan vi lykkes med bærekraftsmål nummer 10, mindre ulikhet i verden.
  3. Helhetlig plan for bærekraftsmålene. Verden har blitt enig om å nå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030. Det er bare tre stortingsperioder unna. Skal vi lykkes med å utrydde fattigdom, sikre en trygg hverdag for alle og ta vare på jorda for både oss og dem som kommer etter oss, må vi tenke stort. Vi trenger en plan for hvordan Norge skal bidra til å nå alle bærekraftsmålene. Dette bør komme tydelig fram i den nye regjeringsplattformen.

 

Godt nytt år, og lykke til i forhandlingene. Vi heier på deg, Erna!

 

Del innlegget