Kirkens Nødhjelps blogg

Et splittet Brasil

I morgen går et splittet Brasil til valg på ny president. Valget vil handle mer om hvem brasilianerne ikke vil ha, enn hvem de faktisk vil ha.

Fra en demonstrasjon til Kvinner mot Bolsonaro i Afogados da Ingazeira. Foto: Arne Dale.

Valgkampen har vært preget av hat og vold. Kampen står mellom Fernando Haddad fra Arbeiderpartiet, PT og Jair Bolsonaro fra PSL. Vinner Bolsonaro kan den demokratiske utviklingen i Brasil få seg et alvorlig knekk og mer autoritære trekk vil prege Brasil framover. Vinner Haddad kan vi håpe på at en mer solidarisk politikk vil vinne fram, noe som ikke minst vil komme de fattige i Brasil til gode.

Meningsmålingene

Meningsmålingene viser et klart overtak for Bolsonaro, imidlertid viser de to siste målingene en liten bevegelse i retning Haddad. Forskjellen er redusert. Datafolha sin siste måling viser 56% til Bolsonaro og 44% til Haddad. Det mobiliseres på alle fronter. En av kamparenaene er kirkene. Ledelsen i flere av de største nyevangeliske kirkene støtter Bolsonaro mens andre advarer sterkt mot hans politikk og retorikk. Sågar fotballsupportere i mange fotballklubber mobiliserer mot Bolsonaro.

Aktørene i Brasil

Fernando Haddad er tidligere undervisningsminister fra 2005-2012 i regjeringene til Lula Inacio da Silva og Dilma Rouseff fra arbeiderpartiet PT.

Jair Bolsonaro har vært parlamentsmedlem i deputertkammeret siden 1991.

30-årsdag

I disse dager markeres det at grunnloven i Brasil er 30 år. Den ble til i årene etter at militærregimet ga fra seg makten. Grunnloven preges av ønsket om demokrati og rettigheter for alle. Folk var lei av det autoritære og brutale militærdiktaturet og ønsket en ny vei for Brasil. Grunnloven som ga muligheter og rettigheter også for sårbare grupper, har vært viktig for å skape utvikling for disse gruppene. Selv om Brasil har vært og er preget av ulikhet har mange av de marginaliserte gruppene som urfolk, quilombolas og fattige jordløse landarbeidere fått det bedre.

Brasil har fått et sterkt sivilsamfunn bestående av sosiale bevegelser, frivillige organisasjoner, kirkelige aktører og fagbevegelsen. Disse har kjempet fram endringer med utgangspunkt i rettighetene som ligger i grunnloven. Arbeidet ble lettere under politikere som ønsket utjevning og en bedring av de fattiges kår. I løpet av Lula sin regjeringstid skjedde det mye.

Jordløse har fått jord

Det er ikke vanskelig å se spor av innsatsen til sivilsamfunnet. Jeg har over en 25-årsperiode fulgt arbeidet til mange sivilsamfunnsaktører i Brasil tett. Kirkens Nødhjelp har støttet noen av disse og bidratt til en liten flik av positive endringer for fattige grupper.

MST, de jordløses bevegelse, har vært det sosiale lokomotivet i Brasil, og har skaffet jord til nesten en halv million familier. Sisterneprogrammet i Nord-Øst Brasil har gitt vann og dyrkingsmuligheter til nesten 1,4 millioner familier. Urfolk har fått godkjent sine territorier. Ungdom har kjempet fram deltakende institusjoner og styrket sin posisjon. Bruk av budsjettmonitorering av offentlige budsjetter har bidratt til å bekjempe korrupsjon. Et sterkt sivilt samfunn gir resultater.

Med Bolsonaro som president kan regnskogen være i fare. Her fra Rio Icana.
Med Bolsonaro som president kan regnskogen være i fare. Her fra Rio Icana. Foto: Arne Dale.

Men, de to siste årene med president Michel Temer har undergravet folks rettigheter. Også et meget konservativt parlament har vært motkrefter til den positive utviklingen. Flere har blitt fattigere og investeringene i offentlig helsetjenester, utdanning og sosiale tjenester er kraftig redusert.

Vil forby frivillige organisasjoner

Forrige søndag hadde Bolsonaro en kraftsalve mot venstresiden og sivilsamfunnet. I en konfronterende videotale til sine tilhengere foran et fullpakket Avenida Paulista, hovedgaten i São Paulo, lovet den tidligere fallskjermjegeren (som åpent er tilhenger av tortur), at han vil bruke presidentstolen til å starte et frontalangrep mot sine «røde» politiske rivaler. «Enten drar de i eksil eller så skal de i fengsel. Det skal ikke lenger være frivillige organisasjoner som suger penger fra statskassen. Tyver fra MST Brasils jordløse bevegelse vil bli tiltalt som terrorister. Disse røde forbryterne vil bli forvist fra vårt hjemland. Det kommer til å bli en opprydding som dere aldri før har sett i Brasil»

Skaper hat

Bolsonaro ønsker å gi politiet store fullmakter i kampen mot kriminalitet
Bolsonaro ønsker å gi politiet store fullmakter i kampen mot kriminalitet. Foto: Arne Dale.

Bolsonaros retorikk er sterk og hatskapende. Det er vanskelig å vite hva som er retorikk i valgkampen og hva han vil gjennomføre. Han scorer høyt på folks misnøye til korrupte politikere og til PT spesielt. Han har en kraftig retorikk om å få kontroll med den stadig økende volden ved å gi vide fullmakter til politiet (over 60 000 ble drept i Brasil i 2017) .

Bolsonaros har kommet med hatske utfall mot homofile og urfolk. Menneskerettighetene vil få dårlige kår om han blir valgt. Bevaring av regnskogen vil bli svært vanskelig. Hvis Bolsonaro blir valgt kan det bli en ytterligere forverring av fattigfolks levekår. Mange er redde for at demokratiet vil tape og at en kan få et mer autoritært regime. Gjør han alvor av trusselen med å sende motstandere i fengsel og forby det sivile samfunn vil Brasil bli sendt mange år tilbake.

Valget er på mange måter et protestvalg mot korrupte politikere, noe som rammer den sittende regjeringen, men også PT og Haddad. Likevel har flere av kandidatene som tapte i første valgomgang sagt de vil støtte Haddad. Om dette er nok til at Haddad kan vinne er tvilsomt, men mobiliseringen er ikke over før søndag.

Parlamentet fortsatt viktig

Presidentembetet i Brasil har stor makt, men den valgte presidenten vil være avhengig av støtte i parlamentet. Bolsonaro startet valgkampen som presidentkandidat i et miniparti. Partiet hadde 1 representant i deputerkammeret i 2014 og økte til 52 i første valgomgang. Haddads parti PT ble det største partiet med 56 representanter, en tilbakegang på 5 representanter. I senatet har PSL 4 og PT 6 representanter. De store taperne i parlamentet er de store sentrum høyre partiene MDB og PSDB. Begge disse er med i den upopulære regjeringen til Michel Temer.

Det er 30 partier i deputertkammeret og med en fornyelse på over halvparten av parlamentsmedlemmene er det vanskelig å se hvordan det nye parlamentet vil fungere. Samme hvem som vinner på søndag vil det bli vanskelig å skaffe et parlamentarisk grunnlag. Her vil det bli rom for mye forhandlinger.

Hvor går Brasil?

Med Bolsonaro kan vi i verste fall få et autoritært halvfasistisk regime hvor demokratiet blir svekket. Sivilsamfunnet kan få dårlige kår og arbeidet for menneskerettighetene kan bli betydelig svekket.

Hvis Haddad vinner vil han få en formidabel oppgave med å prøve å samle et delt folk, bekjempe korrupsjon og en økende vold. Han må også få fart på en svak økonomi noe som vil være nødvendig for å redusere arbeidsledigheten øke bevilgningene til helse, utdanning og sosiale tjenester.

Del innlegget