Kirkens Nødhjelps blogg

Livsviktig

Hvorfor handler ett av FN’s bærekraftsmål om toaletter? Og hvorfor er det verdens dodag om en knapp måned? Jo – fordi det er #dritviktig.

En latrine bygget i Sør-Sudan

Alle mennesker går på do – opptil flere ganger om dagen. En forholdsvis enkel handling, men for mange mennesker i verden, særlig kvinner, innebærer det å gå på do en stor risiko og mange utfordringer.

Bærekraftsmål nummer seks

FNs bærekraftsmål nummer 6: Vann og gode sanitærforhold.
FNs bærekraftsmål nummer 6: Vann og gode sanitærforhold.

I bærekraftsmål nummer 6 står det at alle mennesker skal få tilgang på rent vann og gode sanitærforhold innen 2030. Det legges vekt på at tilgangen på sanitær-, hygiene- og toalettforhold skal være likeverdig, med særlig vekt på behovene til jenter, kvinner og personer i utsatte situasjoner. Hvorfor er det så viktig?

Tenk deg at du gikk på skolen, men at det ikke fantes noen do på skolen. Hva skal du gjøre? Skal du holde deg en hel dag, drikke og spise minst mulig? Hva vil det gjøre med konsentrasjonen din og læringsevnen? Eller skal du heller la være å gå på skolen i det hele tatt?

Tenk deg at du er tisstrengt på arbeidsplassen, men at doen du skal gå på mangler en dør, ikke har lys eller det ikke var lås på døra. Eller at du måtte stå i kø i opp til en halvtime? I Norge ville ikke dette vært akseptert, og det er heldigvis ikke slik vi har det i Norge, men størstedelen av verdens befolkning bor ikke i Norge.

Når det å gå på do blir farlig

Tall viser at en tredjedel av verdens befolkning i dag mangler tilgang til en trygg do (akkurat like mange mangler egen mobiltelefon). Deres eneste mulighet er å gå på do ute i naturen i mørket, langt fra der folk kan se dem. Å gå på do på denne måten innebærer frykt for at noen skal se deg eller til og med overfalle deg, særlig for kvinner og jenter. I tillegg kan også ville dyr og slanger lure i mørkets skygger. Vi vet at mange kvinner og jenter i verden i dag opplever at det å gå på do er direkte farlig, kanskje noe av det farligste de kan gjøre. Et rystende eksempel er de to indiske jentene på 14 og 15 år i Uttar Pradesh i 2014 som ble gruppevoldtatt og hengt, etter at de gikk på do i mørket – dessverre er ikke deres historie unik. Det blir nesten ufattelig for meg å tenke at noe så enkelt som en trygg do kan hindre jenter og kvinner i å bli voldtatt eller i verste fall dø.

Konsekvensene av å mangle en do er forskjellige for kvinner og jenter enn for gutter og menn. Jenter og kvinner har andre behov enn menn. Vi vet at det å ikke ha en do, sammen med mangel på materiale som bind, hindrer jenter i å gå på skolen når de har mensen. En rapport fra UNESCO viser at en av ti jenter Sør for Sahara uteblir fra skolen når de har mensen. Ifølge estimater tilsvarer dette så mye som tyve prosent av et skoleår.

Barn dør av diare

Ifølge Verdens Helseorganisasjon rangeres diaresykdommer som nummer to når det gjelder årsaker i verden til barnedødelighet for barn under fem år. Hvert år tar diare livet av rundt 525 000 barn under fem år. Diare sykdommer kan både forebygges og behandles, og løsningen er nettopp gode sanitærforhold, rent vann og hygiene tiltak. Så hvorfor er det da så vanskelig?

Heldigvis har viktigheten av en do nådd frem til den globale agendaen. I bærekraftsmålene fra FN omhandler mål nummer 6 nettopp tilgang til rent vann og gode sanitærforhold for alle. Det gjøres fremgang, men det går for sakte. Dersom vi skal komme i havn, er vi nødt til å ta do problematikken på alvor og vi må handle nå – vi kan ikke «gå å holde oss».

Må prioriteres!

Vi må tørre å snakke om viktigheten av en do og stille krav til våre ledere om at de også skal gjøre det samme – til syvende og sist er vi alle mennesker som går på do hver eneste dag om vi står på talerstolen i New York eller sitter i kassa på supern - så slik sett burde det ikke være flaut å snakke om. I tillegg må man jobbe for å sikre at pengene som brukes investeres i gode, bærekraftige toalett løsninger som sikrer at både mennesker og naturen er trygge.

Vi i Kirkens Nødhjelp ser frem til å feire Verdens Do dag den 19 november, og håper at dere alle vil feire med oss og benytte denne dagen til å reflektere over at det å ha tilgang til en trygg do er nettopp: #dritviktig.

Del innlegget