Kirkens Nødhjelps blogg

Når jobben er livsfarlig

Alex har en livsfarlig jobb. Han graver etter gullrester i gullgruver selskapene har forlatt. Nå forbereder han seg på å gå ned i den usikrede gruvesjakta igjen. Kanskje jeg er en av de siste personene han ser i dagslys.

Alex (t.h.) har en livsfarlig jobb. Han graver etter gullrester i gullgruver selskapene har forlatt. Nå forbereder han seg på å gå ned i den usikrede gruvesjakta igjen. Foto: Silje Ander / Kirkens Nødhjelp.

Hullet han skal ned i er lite. Og mørkt. Inne i gruvesjaktsystemet, langt inn under jorda, blir de så lenge de må for å finne nok gull til å tjene en slant. Nok gull til å overleve. Det kan ta fem, kanskje ti, kanskje fjorten dager. Mannfolka som forbereder seg til å gå inn, har på hodelykter og bleier. I sekkene har de litt mat og en hammer. De sier de er fra Mosambik, fra Zimbabwe, herfra og derfra. Flere vil ikke oppgi navn, noen vil ikke bli tatt bilde av. Det de gjør er ikke bare livsfarlig, det er også ulovlig.

Gullsmuler fra de rikes bord

Det finnes mange hundre mil med gruvesjakter under Johannesburg. Tunellene går to til tre kilometer ned og sprer seg utover et enormt område, i flere lag. Helt siden de fant gull her i 1886, har området blitt endevendt for å finne mer gull. Mange har blitt usannsynlig rike. Men ikke Alex, som tar på hodelykt og puster frisk luft for siste gang på lenge før han skal krype langt inn i trange sjakter og hamre etter gullrester. Når gruveselskapene ikke har store nok overskudd, forlater de gruvene. Da kommer arbeidsledig ungdom og fattige fremmedarbeidere for å få noe å leve av. Det handler om å overleve.

Utallige dør

Det er ikke alle som overlever turen under jorda. Det føres ikke statistikk over antall døde som bæres ut årlig, men jeg håper Alex kommer opp i live. Og jeg tenker at dette umulig kan være frivillig. Denne jobben gjør han fordi han er tvunget av fattigdom. Han har ingen andre alternativer.

Mens jeg står og prater med Alex kommer en gjeng gruvearbeidere opp fra den sorte sjakta. De myser, det er første gang på lenge de har sett dagslys. De bærer sekker mellom seg, jeg antar det er gull. Plutselig starter de å løpe mot veien, krokbøyde bak et gjerde løper de, for ikke å vises. Det de gjør er ikke lov i følge Sør-Afrikansk lov. Så de løper mot en minibuss. Hopper inn, transporten har kommet. Nå skal noen andre ta gullet videre og renvaske det. Til slutt ender det opp som smykker eller brukes i elektroniske apparater. Noen kommer til å tjene seg rike på at Alex risikerer livet og bryter loven. Men Alex, han må forberede seg på nye uker under jorda.

Prøver å påvirke politikerne

Kirkens Nødhjelps partner i Sør-Afrika, Bench Marks Foundation, jobber for å kartlegge konsekvenser av gruvedrift. Funnene bruker de til å påvirke myndigheter og selskaper til å ta ansvar for menneskers rettigheter. Møtet med Alex og gruvearbeiderne var en del av Bench Marks Foundations treningsopplegg for mennesker som bor nær gruver. Gjennom opplæringen får de kunnskap om hvordan de kan dokumentere hva gruvedriften fører til i lokalsamfunnet de kommer fra. Disse historiene og hendelsene forteller BenchMarks Foundation videre til ansvarlige myndigheter og selskaper, så de ser hva som faktisk skjer i lokalsamfunnene rundt gruvene.

Del innlegget