Kirkens Nødhjelps blogg

Digitale over natten i Sudan

Hele verden har gått over til digitale nettmøter under koronakrisen. Sudan har hatt en bratt læringskurve de siste ukene, og nå teamworker vi godt selv uten å møtes fysisk.

Kirkens Nødhjelp i Sudan måtte bli digitale over natten. Her sikrer Abdelsalam Adlan og Hani Salah Wadee at de digitale plattformene virker som de skal. Foto: NCA

Sudan er i en streng lock-down på grunn av koronaviruset, noe som gjør det digitale til vårt viktigste verktøy. Å jobbe over Microsoft Teams har vært uunnværlig både i planleggingsfasen, under koronaresponsen i Sudan og for å rapportere etterpå. Ikke bare har vi hatt møter og personlaledelse over nettet, vi har nå til og med kunne følge Norads webinarer via internett.  Vi føler rett og slett at vi er kommet nærmere hovedkontoret i Oslo og store donorer som Norad. Nå er det bare å ringe og chatte med hvem som helst i Kirkens Nødhjelp, og vi er alle i samme båt – mot en felles fiende; Covid-19.

Stor entusiasme

Mens det ofte kan være vanskelig å få de ansatte med seg når nye, digitale verktøy skal implementeres, ser vi nå at våre ansatte i Sudan bare elsker å jobbe i Teams. I et land som Sudan, der vi normalt har et underskudd på teknologiske verktøy, bredbåndskapasitet og informasjon, har det vært en åpenbaring å kunne dele filer og skjermer i nettmøtene. Å ta i bruk et verksøy som gir mulighet til å samhandle i sanntid har ført til stor entusiasme blant de ansatte her. 

Vi fikk nylig fiberoptiske kabler i deler av Sudan, men med “lockdown” har det likevel vært problemer med internettilgangen i Khartoum, siden alle har måttet sitte på hjemmekontor de siste tre ukene. Vi har nærmest hatt 24 timers supporttjeneste, også for partnerne våre. De ansatte ble utstyrt med portable rutere slik at de kunne bruke 3G-nettet (og 4G der det finnes) hjemmefra. De som har Wifi hjemme fikk oppgradert abonnementet sitt slik at datamengden ikke ble et problem. Dermed kunne alle ansatte sømløst gå over til hjemmekontor samme dag som Sudan ble stengt ned. De som ikke hadde rukket å få opplæring i de nye dataverktøyene fikk det digitalt.

Treveis kommunikasjon

Nå prøver vi å se på hvordan vi kan hjelpe partnerne våre til å jobbe like effektivt med de samme verktøyene. Det er jo de lokale organisasjonene som skal gjøre jobben med å forebygge koronaepidemien, og det må skje over webinarer og andre nettløsninger. Dette kan de enkelt gjøre bare ved å skaffe seg en hotmail-adresser, som er linket opp mot Microsoft og Teams. Selv denne gratisløsningen fungerer kjempebra. På denne måten kan partnerne våre få de samme mulighetene som oss til å dele informasjon, holde nettmøter og snakke sammen via video og chat. Vi kan på denne måten få til en dialog og et samarbeid fra hovedkontoret i Oslo, og til våre partnerorganisasjoner lokalt. Alt er mulig, det eneste som kreves er at vi får tid og ressurser til å lære opp partnerne våre i disse nye dataverktøyene.

Mange muligheter

De fleste av oss har jo mobiltelefoner, og med en Android-telefon kan man laste ned Teams-appen og bruke den selv om du er ute og jobber i felt. Alle videomøter og konferanser kan tas opp og spilles på nytt etter at nettmøtet er over, og de kan lett deles med andre. Dermed kan for eksempel et webinar brukes i opplæringen. Dette har vist seg å være et uvurderlig verktøy når vi har jobbet med å styrke partnernes kompetanse på Covid-19. Jeg liker også veldig godt muligheten til å dele filer og documenter mens man er i et nettmøte. Det skaper engasjement og dialog – og ikke minst er det miljøvennlig å slippe å kopiere opp alle dokumentene. Vi har også hatt stor nytte av å gi teamene som jobber med et prosjekt sin egen gruppe der de kan redigere, dele og lagre dokumenter i sanntid. Det gir oss en helt ny fleksibilitet i måten vi jobber på.