Kirkens Nødhjelps blogg

Fra vondt til verre i Palestina

I tre måneder bodde jeg i Yatta, en palestinsk by en halvtimes kjøring syd for Hebron, på grensen mot Negevørkenen. På vegne av Kirkenes Verdensråd sitt ledsagerprogram (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) skulle jeg og teamet mitt overvåke menneskerettighetssituasjonen på denne delen av Vestbredden.

Sammen med en israelsk og en palestinsk fredsorganisasjon rydder vi i ruienene etter 3 hus som ble revet i landsbyen Maghayir Al Abeed

Yatta ligger i Area A. Dette er ifølge Oslo-avtalen et selvstyrt palestinsk område. Våre oppdrag foregikk i områdene rundt, kalt South Hebron Hills, som er definert som Area C. Her har israelerne sikkerhets- og planleggingsansvaret.

Mye av uken gikk til å følge palestinske bønder i deres daglige arbeid for å beskytte dem mot overgrep fra israelske bosettere. Men vi ble også bedt om å komme når israelske myndigheter gjennomførte husrivinger og ødeleggelse av infrastruktur som veier, vannledninger og til og med skolebygginger. Mens vi reiste rundt til flere av de 130 landsbyene som finnes i South Hebron Hills, snakket vi med palestinere vi møtte. Jeg hørte historie etter historie om hvordan palestinere var presset bort fra sine eiendommer og landområder. I gjestehus eller telt ble vi servert søt te før vi startet samtalene. På et slikt besøk møtte jeg Suleiman, den eldste innbyggeren i landsbyen Umm al Kheir. Han fortalte at faren hadde kjøpt landområder i South Hebron Hills for 100 kameler etter at han hadde blitt fordrevet fra Negevørkenen i 1948. På 70-tallet okkuperte det israelske militære store deler av familiens eiendom. Etterhvert ble det bygget en israelsk bosetting der.

Nasser, en fredsaktivist og bror til vår sjåfør og tolk, bor i landsbyen Susiya. Befolkingen her ble fordrevet fordi israelerne skulle gjøre arkeologiske utgravinger der landsbyen tidligere lå. Senere ble også de beste landbruksområdene tatt fra dem for å etablere en israelsk bosetting.

Under olivenhøstingen ble vi ringt opp av en familie som ville ha vår beskyttelse mens de plukket sine oliven i en lund nær opp til den israelske bosettingen Avigail. Da vi kom, hadde bosetterne ringt politiet for å få dem fjernet, men politiet grep ikke inn. Under hele innhøstingen stod bosettere og overvåket oss. Det kom ikke til konfrontasjoner, men vi erfarte hvor uønsket palestinernes tilstedeværelse var selv om de høstet på sine egne eiendommer.

Ofte fulgte vi gjetere når saueflokkene beitet i nærheten av bosettingene. Ahmed fra landsbyen Tuba, vil helst ha med unge og spreke ledsagere fordi man måtte løpe raskt i det steinete landskapet om man ble angrepet. Han kunne fortelle om gjetere som var blitt slått helseløse av bosettere. Og da tørkeperioden var over og regnet kom, overvåket vi pløyingen av jordbruksområdene. Bøndene fortalte at de aldri ble angrepet når vi internasjonale var til stede. På tross av utfordringer med bosettervold og ødeleggelse av eiendom og infrastruktur, var de palestinere jeg møtte fast bestemt på å beholde og bruke sine landområder.

Jeg kan ikke forstå det annerledes enn at overgrepene fra israelske myndigheter og bosetter har som mål å presse palestinerne bort fra sine eiendommer og landområder. Målet er å gjøre livet så vanskelig at de til slutt tvinges til å flytte, eller at neste generasjon ikke orker å overta.

Benjamin Netanyahu og Benny Gantz har annonsert at de vil annektere områder av Palestina. Områdene det gjelder ligger blant annet i Jordandalen, i en del av landet som på mange måter minner om South Hebron Hills. Også her bor det relativt få palestinere som livnærer seg av jorda si og sauedrift, tett opp mot bosettere i et Area C område. Med egne øyne har jeg sett hvor sårbare slike familier er. Men jeg har også sett hvordan de står imot urettferdigheten fordi de er avhengig av jorda si. En annektering vil gjøre situasjonen enda verre for sårbare palestinerne. Vi som har sett urettferdigheten i okkupasjonen må stå opp og si nei til annekteringen.

4.JPG

Beskyttende tilstedeværelse når palestinerne pløyer sine landområder nær israelske bosettinger.