Kirkens Nødhjelps blogg

Håndvask med glitter

Godt hygienearbeid må gjøres på en morsom måte, særlig når barn skal lære gode rutiner for håndvask.

IOCC/Kirkens Nødhjelp.

I Libanon bruker våre hygienepromotører glitter for å vise barn hvordan bakterier (her som glitter) kan spres fra hender og til neste person og ende opp i nye hender og deretter i ansikt og klær. 

At det å vaske hender gir bedre helse, er ikke noe nytt. Vi vet at innføringen av håndvask for jordmødre og leger på midten av 1800-tallet hadde en dramatisk effekt på å redusere dødeligheten knyttet til fødsel. Vi vet også at mangel på god håndhygiene var en av hovedårsakene til tyfoid-utbruddet i USA på starten av 1900-tallet ved at kokka Mary Mallon tilbredte mat uten å vaske hender – i ettertid bedre kjent som Tyfoid Mary. 

Redder liv 

I Kirkens Nødhjelp er hygiene, og særlig håndvask, en viktig del av våre vann- og sanitærprogrammer, og det har det vært lenge. Vi vet at så lenge folk har kunnskap om når de skal vaske hender og tilgang på såpe og rent vann, kan vi redusere dødelighet og forbedre helse og livskvalitet betraktelig.  

Gjennom mine år i Kirkens Nødhjelp som rådgiver på folkhelse og hygiene har jeg på nært hold sett hvor viktig god hygiene og særlig håndvask er for menneskene vi er der for å hjelpe, og hvordan det forandrer folks liv til det bedre. 

Barn er viktige 

Vi vet at det er utrolig vitkig at dette arbeidet gjøres på en morsom måte, og at barn har en viktig rolle å spille. Derfor jobber vi med hygiene-/helseklubber i skoler og samfunn, hvor barn lærer om viktigheten av for eksempel håndvask. Barn er utrolig gode på å ta med seg denne lærdommen og viktige beskjeder rundt håndvask til sine familiemedlemmer, venner og andre i samfunnet. 

Opplysningsarbeid innenfor hygiene har videre best effekt hvis man viser til positive effekter av tiltak istedenfor å skremme. Når vi snakker med mødre om tiltak, slik som håndvask til krtiske tider (etter toalettbesøk, før amming, før man mater barn, lager mat og spiser mat), ber vi dem sette opp et regnestykke over hva sykdom som for eksempel diaré vil koste familien.  

IMG_5747.JPG

Koster å være syk 

Det å være syk er en stor kostnad i de fleste land vi jobber ialt fra transport til klinikken, legebesøk, medisiner og tapt inntekt. Deretter sammenligner vi dette med kostnaden av såpe og rent vann. Dette er som regel en stor øyeåpner for de fleste og fører til positiv adferdsendring.  

Der man ikke har såpe, kan man også for eksempel bruke aske, som har en desinfiserende effekt, men vi i Kirkens Nødhjelp jobber selvfølgelig for at flest mulige mennesker skal kunn ha tilgang på rent vann, trygge toaletter og såpe. 

I disse dager er vi i Kirkens Nødhjelp stolte og glade over det viktige grunnarbeidet vi har gjort i landene vi jobber i, når det kommer til hygiene og enkle tiltak som håndvask. Vi vet at det nytter, og med koronapandemien ser vi at det er viktigere enn noen gang at folk har kunnskap om at god håndhygiene er livsviktig for god helse. «Your health is in your hands». Eller som vi ville sagt på norsk: God helse ligger i hendene dine. Aldri før har vel dette utrykket vært mer aktuelt enn nå.