Kirkens Nødhjelps blogg

Kirkens Nødhjelps oppfordring til Arbeiderpartiet sitt landsmøte 

Landsmøtene i 2021 vil gå av stabelen i en annerledes verden med store utfordringer. Ikke bare er vi rammet av en pandemi som vil få enorme konsekvenser i lang tid fremover. Samtidig må vi løse fattigdoms-, ulikhets- og klimakrisen og stadige angrep på demokrati og menneskerettigheter. Arbeiderpartiet er tredje parti ut i denne landsmøtesesongen.  

Habiba Adam Adam (25) fra den lille landsbyen Treij i Darfur i Sudan bruker to timer på eselryggen hver eneste dag for å hente vann. Drikkevannet må hun grave frem fra en tørr elv. De som bor i hennes landsby får merke klimaendringene på kroppen. Regntiden har gått fra å være pålitelig, til å være uforutsigbart. I fjor kom det så mye regn at det ble flom og avlinger gikk tapt. Nå er alt tørt og det er umulig å få plantet frø. Foto: Kirkens Nødhjelp.

Arbeiderpartiets programkomite leverer et program som har gode punkter på bl.a internasjonal skattepolitikk og håndtering av gjeld til utviklingsland, og vi håper dette blir politikken når landsmøtet er over.

I innspillene som har kommet fra lokal- og fylkeslag er det relativt få innspill hva gjelder internasjonal politikk, men flere som omhandler klima. Klimaendringene er et ulikhetsproblem og går hardest ut over verdens fattige. Kirkens Nødhjelp applauderer derfor klimatiltak som bidrar til Parisavtalen og de globale bærekraftsmålene.

Det er særlig disse punktene blant de lokale Ap-forslagene vi vil trekke frem:

«Redusere [olje]fondets langsiktige klimarisiko ved å investere i selskaper som kan være lønnsomme i en verden som har lykkes i klimapolitikken.»

«Følge opp Norges Banks anbefaling om å trekke ut SPU fra selskaper som utvinner gass og olje.»

«Trappe ned leterefusjonsordningen og friinntekten fra 1.1.2023.»

«Støtte opp om arbeidet for at internasjonal handelspolitikk integreres tettere med klimapolitiske mål.»*

Vi håper redaksjonskomiteen innstiller på disse forslagene og at landsmøtet stemmer for formuleringene.

Globale utfordringer henger sammen. Derfor må all norsk politikk, både lokal, regional og nasjonal, trekke i samme retning.  Klimapolitikk er ikke et separat politikkfelt, men må integreres i all annen politikk. Derfor er punktene over viktige.

Mye av politikken vi fører her i Norge får konsekvenser langt utenfor våre landegrenser, blant annet i de landene Kirkens Nødhjelp jobber. Derfor gir Kirkens Nødhjelp innspill til alle partiene i norsk politikk, slik at den politikken som føres på stortinget og i regjering kan være med og bedre livene til mennesker, også i andre land. Vi ber alle partiene bidra til at det norske stortingsvalget 2021 også blir et verdensvalg!  

 

Vi ønsker Arbeiderpartiet lykke til med landsmøtet!  

* Disse er foreslått som hhv nytt kulepunkt på linje 406, nytt punkt på linje 419, nytt punkt på linje 706 og nytt punkt etter linje 5441

 

Les også Her graver Habiba frem drikkevannet sitt

Publisert: onsdag 14. april 2021