Kirkens Nødhjelps blogg

Kirkens Nødhjelps oppfordring til FrP sitt landsmøte

Landsmøtene i 2021 vil gå av stabelen i en annerledes verden med store utfordringer. Ikke bare er vi rammet av en pandemi som vil få enorme konsekvenser i lang tid fremover. Samtidig må vi løse fattigdoms-, ulikhets- og klimakrisen og stadige angrep på demokrati og menneskerettigheter. FrP er syvende parti ut i denne landsmøtesesongen.

Noen av de mest ressursrike landene ligger i Afrika, men denne rikdommen kommer ikke alltid lokalbefolkningen til gode. Folk fra hele sørlige Afrika demonstrerer for å sikre at verdiene blir igjen i landene slik at de blant annet kan få bedre velferdstjenester. Foto: Bellah Zulu/Kirkens Nødhjelp.

FrP skal behandle nytt partiprogram på sitt landsmøte. I motsetning til de øvrige stortingspartiene der sakspapirene har inneholdt endringsforslag fremmet av lokal- og fylkeslag, er det bare mindretallsdissensene fra landsstyret som det skal stemmes over under programbehandlingen hos FrP. Det er 17 dissenser fra landsstyret, og ingen av disse omhandler internasjonale spørsmål eller klimapolitikk. Det samme gjelder forslag til resolusjoner. Kirkens Nødhjelp vil derfor ikke trekke frem et enkeltforslag, slik vi har gjort i våre anbefalinger til de øvrige partiene som allerede har hatt landsmøte.  

Vår oppfordring til landsmøtedelegatene blir derfor å huske på at globale utfordringer henger sammen. Derfor må all politikk, både lokal, regional og nasjonal, trekke i samme retning. Dette vil være viktig på landsmøtet, men også de neste fire årene.

Mye av politikken vi fører her i Norge får konsekvenser langt utenfor våre landegrenser, blant annet i de landene Kirkens Nødhjelp jobber. Derfor gir Kirkens Nødhjelp innspill til alle partiene i norsk politikk, slik at den politikken som føres på stortinget og i regjering kan være med og bedre livene til mennesker, også i andre land. Vi ber alle partiene bidra til at det norske stortingsvalget 2021 også blir et verdensvalg!  

 

Vi ønsker FrP lykke til med landsmøtet!  

Publisert: fredag 7. mai 2021