Kirkens Nødhjelps blogg

Kirkens Nødhjelps oppfordring til MDG sitt landsmøte

Landsmøtene i 2021 vil gå av stabelen i en annerledes verden med store utfordringer. Ikke bare er vi rammet av en pandemi som vil få enorme konsekvenser i lang tid fremover. Samtidig må vi løse fattigdoms-, ulikhets- og klimakrisen og stadige angrep på demokrati og menneskerettigheter. Miljøpartiet De Grønne er andre parti ut i denne landsmøtesesongen. 

Vind- og solcelleanlegg i Garowe, Puntland i Somalia. Tidligere pirater har fått yrkesopplæring som elektrikere, og jobber nå med å drifte anlegget. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp.

MDGs programkomite leverer et sterkt program hva gjelder klima og internasjonale spørsmål. I tillegg er det fint å se at det er stort engasjement for spørsmål som bistand, etisk forvaltning av oljefondet og ulovlig kapitalflyt blant de innsendte forslagene fra lokallagene.

Vi vil oppfordre delegatene til å stemme for forslaget som lyder: 

«Mer internasjonalt samarbeid og samstemt politikk for bærekraft. Vi forsterker innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål innenfor naturens tålegrenser, fører en aktiv politikk for mer globalt samarbeid og demokrati, og knytter tettere bånd til Europa. Bærekraftsmålene skal ligge til grunn for all norsk politikk, og Norge skal trekke i bærekraftig retning i alle sektorer, på alle politikkområder.»* 

Forslaget er viktig fordi de globale utfordringene henger sammen. Derfor må all norsk politikk, både lokal, regional og nasjonal, ha bærekraftsmålene som plattform og trekke i samme retning. 

Mye av politikken vi fører her i Norge får konsekvenser langt utenfor våre landegrenser, blant annet i de landene Kirkens Nødhjelp jobber. Derfor gir Kirkens Nødhjelp innspill til alle partiene i norsk politikk, slik at den politikken som føres på stortinget og i regjering kan være med og bedre livene til mennesker, også i andre land. Vi ber alle partiene bidra til at det norske stortingsvalget 2021 også blir et verdensvalg! 

Vi ønsker MDG lykke til med landsmøtet! 

*Dette er forslag 808. Den opprinnelige formuleringen er “Mer internasjonalt samarbeid. Vi forsterker innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål innenfor naturens tålegrenser, fører en aktiv politikk for mer globalt samarbeid og knytter tettere bånd til Europa. (Les mer i Del 16 – Norge i verden.)”. Kirkens Nødhjelp har ikke noe standpunkt på samarbeid med Europa, men det er tilleggene i punktet vi er opptatt av.

Publisert: onsdag 24. mars 2021