Kirkens Nødhjelps blogg

Kirkens Nødhjelps oppfordring til Rødt sitt landsmøte

Landsmøtene i 2021 vil gå av stabelen i en annerledes verden med store utfordringer. Ikke bare er vi rammet av en pandemi som vil få enorme konsekvenser i lang tid fremover. Samtidig må vi løse fattigdoms-, ulikhets- og klimakrisen og stadige angrep på demokrati og menneskerettigheter. Rødt er første parti ut i denne landsmøtesesongen.

to representanter fra partiet Rødt

Det er spennende å se at det har kommet flere endringsforslag til arbeidsprogrammet som omhandler internasjonal solidaritet. Flere lokallag er engasjert i internasjonale spørsmål, og det er bl.a flere forslag om hvordan de fattigste landenes gjeld skal håndteres.

Vi håper landsmøtet vil stemme for forslaget som ser gjeld og klimafinansiering i sammenheng og som foreslår å:

«Jobbe for at utviklingsland med betydelige gjeldsbyrder sikres klimafinansiering i form av bistand, ikke lån, slik at den ikke legger de økonomiske kostnadene ved det grønne skiftet på allerede gjeldstyngede utviklingsland.»

Utviklingslands gjeldsbyrde har økt dramatisk de siste årene og 122 utviklingsland har nådd kritiske gjeldsnivåer. Situasjonen kan bli ytterligere forverret pga koronakrisen. Derfor er det viktig å være opptatt av dette nå.

Samtidig stopper ikke klimaendringenes herjinger bare fordi hele verden er opptatt av korona. Det trengs derfor stadig flere midler til å legge om kursen og tilpasse seg klimaendringene.

Det er viktig å sikre at sikre at klimafinansiering ikke bidrar til oppbygging av uhåndterbar gjeld og at land som rammes av klimakatastrofer tilbys gjeldsmoratorium og ikke pådrar seg høye gjeldsbyrder i gjenoppbyggingen.

Mye av politikken vi fører her i Norge får konsekvenser langt utenfor våre landegrenser, blant annet i de landene Kirkens Nødhjelp jobber. Derfor gir Kirkens Nødhjelp innspill til alle partiene i norsk politikk, slik at den politikken som føres på stortinget og i regjering kan være med og bedre livene til mennesker, også i andre land. Vi ber alle partiene bidra til at det norske stortingsvalget 2021 også blir et verdensvalg!

Vi ønsker Rødt lykke til med landsmøtet!

 

Vedtaket det refereres til i blogginnlegget har nummeret #7.35- A2233 i sakspapirene til landsmøtet.