Kirkens Nødhjelps blogg

Kirkens Nødhjelps oppfordring til KrF sitt landsmøte

Landsmøtene i 2021 vil gå av stabelen i en annerledes verden  med store utfordringer. Ikke bare er  vi rammet av en pandemi som vil få enorme konsekvenser i lang tid fremover. Samtidig må vi løse fattigdoms-, ulikhets- og klimakrisen og stadige angrep på demokrati og menneskerettigheter. KrF er sjette parti ut i denne landsmøtesesongen.  

I slutten av april 2021 meldte FN om at mer enn 80 prosent av Somalia rammet av moderat til alvorlig tørke. Dette bildet er fra 2019. Da hadde det nesten ikke regnet på fire år i Garowe i Somalia. Saido Jama Isse (60) ber for regn på fjellet utenfor Jilab leir for internt fordrevne. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp.

KrF sin programkomite leverer et program som er sterkt på bistand og utviklingspolitikk, noe som gjenspeiles på områder som klimafinansiering og gjeldspolitikk. Det er derimot viktig å se disse områdene i sammenheng, og for å sikre at måten vi håndterer klimakrisen ikke skaper nye problemer oppfordrer vi landsmøtedelegatene til å stemme for forslaget som lyder: 

«Sikre at klimafinansiering ikke bidrar til oppbygging av uhåndterbar gjeld.»*

Mye av politikken vi fører her i Norge får konsekvenser langt utenfor våre landegrenser, blant annet i de landene Kirkens Nødhjelp jobber. Derfor gir Kirkens Nødhjelp innspill til alle partiene i norsk politikk, slik at den politikken som føres på stortinget og i regjering kan være med og bedre livene til mennesker, også i andre land. Vi ber alle partiene bidra til at det norske stortingsvalget 2021 også blir et verdensvalg!   

  

Vi ønsker KrF lykke til med landsmøtet!   

 

* Dette er forslag 179 som er foreslått som tillegg på linje 513

Publisert: onsdag 28. april 2021