Kirkens Nødhjelps blogg

Kirkens Nødhjelps oppfordring til Venstres landsmøte

Landsmøtene i 2021 vil gå av stabelen i en annerledes verden  med store utfordringer. Ikke bare er vi rammet av en pandemi som vil få enorme konsekvenser i lang tid fremover. Samtidig må vi løse fattigdoms-, ulikhets- og klimakrisen og stadige angrep på demokrati og menneskerettigheter. Nå er det Venstres tur ut i denne landsmøtesesongen.

Noen av de mest ressursrike landene ligger i Afrika, men disse verdiene kommer ikke lokalbefolkningen til gode. Folk fra hele sørlige Afrika demonstrerer for å sikre at verdiene blir igjen i landene. Foto: Bellah Zulu/Kirkens Nødhjelp.

Venstres programkomite har levert et slankt program og mye viktig politikk har falt ut. I innspillene fra medlemmer og lokallag og andre har det kommet inn flere gode punkter på bistand og utvikling. Flere av disse skal stemmes over i blokk. Det er skuffende at flere av punktene som omhandler kimafinansiering foreslås avvist av landsstyremøtet. Men det er bra at det innstilles på å vedta gode punkter om at all norsk politikk skal være i tråd med bærekraftsmålene, land-for-land rapportering for alle selskaper, og at Venstre opprettholder nivået på 1 prosent til bistand. Det er engasjerte lokallagsmedlemmer i Venstre og Unge Venstre som har stått for disse forslagene.

Av de individuelle forslagene, håper vi delegatene på Venstres landsmøte vil stemme for forslaget om rettferdig skattlegging. Vi når aldri bærekraftsmålene hvis vi ikke får gjort noe med det enorme skattetapet i verden. Derfor er dette forslaget både godt og viktig! Vi vil oppfordre delegatene til å stemme for forslaget som lyder:  

«Skatt skal betales der overskudd skapes, og derfor vil vi jobbe for en global skattereform og innføre enhetlig skattlegging av flernasjonale selskaper. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem er vi åpne for å gjennomføre tiltak som sørger for rettferdig skattlegging i Norge.»*  

Forslaget er viktig fordi de globale utfordringene henger sammen. Derfor må all norsk politikk, både lokal, regional og nasjonal, ha bærekraftsmålene som plattform og trekke i samme retning.  

Mye av politikken vi fører her i Norge får konsekvenser langt utenfor våre landegrenser, blant annet i de landene Kirkens Nødhjelp jobber. Derfor gir Kirkens Nødhjelp innspill til alle partiene i norsk politikk, slik at den politikken som føres på stortinget og i regjering kan være med og bedre livene til mennesker, også i andre land. Vi ber alle partiene bidra til at det norske stortingsvalget 2021 også blir et verdensvalg!  

 

Vi ønsker Venstre lykke til med landsmøtet!  

  

* Forslag 1118 fra Unge Venstre. Tilleggsforslag på Linje: 1470 - 1471

 

Publisert: torsdag 22. april 2021