Kirkens Nødhjelps blogg

Silje Heitmann

Silje Heitmann er rådgiver i Kirkens Nødhjelp med spesialkompetanse på kjønnsbasert vold.

Silje har tidligere jobbet for FN, Amnesty og UNICEF og har mange lange utenlandsopphold bak seg. En viktig oppgave nå er å følge opp arbeidet som Kirkens Nødhjelp gjør for kvinner som er blitt voldtatt og mishandlet i konfliktområder, men hun har et like stort engasjement for kvinners hverdagsutfordringer – som det å gå på skole selv om man har menstruasjon eller å kunne gå trygt på do selv om man bor i en flyktningleir.

Alle innlegg av denne forfatteren