Bommer på egne klimamål

Bistandsbudsjettet for 2019 øker og regjeringa satser på skattebistand i utviklingsland. Men regjeringa bommer på egne klimamål.

Konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Lisa Sivertsen.
Konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Lisa Sivertsen.

Det er bra at støtten til klimafinansiering i utviklingsland øker, det er avgjørende for at også utviklingsland skal klare å kutte sine utslipp.

– Likevel må Norge bidra mer for å kutte egne utslipp på hjemmebane. Budsjettet viser at vi vil klare kun 11 prosent kutt i 2030. Regjeringa er altså langt unna sine egne målsetninger om å kutte 40 prosent, sier Lisa Sivertsen, konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

FNs klimapanels rapport som kom i dag viser at Norges målsetninger må være langt over dette.

Styrker arbeid mot skattesnusk

Arbeidet for å bekjempe skatteunndragelser blir styrket. Dette er i tråd med internasjonale forpliktelser.

– Nå er det viktig at skatteinntekter blir brukt på tjenester til befolkningen. Det er avgjørende at sivilsamfunnets rolle styrkes slik at de kan holde myndighetene til ansvar for at skatteinntektene kommer befolkningen tilgode, sier Lisa Sivertsen.

Nedprioriterer sivilsamfunnet

Støtten til sivilsamfunn i utviklingsland øker ikke, samtidig som bistandsbudsjettet øker.

– Dette er en nedprioritering. I ein skummel utvikling for demokratiet flere steder i verden, er det viktig å støtte sivilsamfunnet som skal holde myndighetene til ansvar, sier Lisa Sivertsen.

I budsjettet trapper regjeringa opp innsatsen for å beskytte kvinners rettigheter og likestilling i krig og konflikt.

– Det er gledelig at arbeidet med likestilling styrkes. Det er avgjørende at lokale aktører blir prioritert, det er de som kjenner forholdene på bakken og som virkelig kan utgjøre en forskjell. Årets fredsprisvinnere er gode eksempel på dette, sier Lisa Sivertsen.

Kontaktpersoner i Kirkens Nødhjelp:

Sven Larsen,
fung. leder for politikk og samfiunn,
Tlf: 936 29 882

Mattias Rolighed Bergset,
kommunikasjonsrådgiver,
Tlf:  932 42 492

 

Vårt klimaarbeid:

Les mer her

Vi arbeider med Klima i disse landene:

Angola Haiti
Etiopia Guatemala

Publisert: