Bred religiøs allianse i klimakampen

Klimaendringene rammer nå, og de rammer de fattigste hardest. Dette var representanter fra ni ulike religioner enige om da de møttes i New York i slutten av september. 

I forbindelse med FNs klimamøte i New York i september oppfordret religiøse ledere fra ni ulike religioner og seks kontinenter verdens statsledere til å ta klimasaken på alvor og jobbe for en klimaavtale som både er ambisiøs og rettferdig. De religiøse lederne oppfordret dem også til å bevilge betraktelige summer til det grønne klimafondet, fase ut fossil energi og sørge for tilgang til fornybar energi til alle. 
 
De religiøse lederne møttes i en egen konferanse i regi av Kirkenes Verdensråd og Religions for peace, som også ble støttet opp om av flere andre religiøse organisasjoner. I tillegg til å påvirke verdens ledere på FN sitt klimamøte, var formålet med konferansen å gjøre den interreligiøse klimaalliansen enda sterkere. I en egen uttalelse forpliktet de religise lederne seg til å ta opp klimakampen i sine egne land, nabolag og blant sine tilhørere.
 

Engasjement også i Norge

Samtidig som de religiøse aktørene møttes i New York foregikk det også lignende aktiviteter i andre land. I Oslo stod 11 trosledere fra seks religioner bak en felles appell til norske politikere.
 
Imam Ibrahim Saidy fra Islamsk råd overrakte den felles uttalelsen på vegne av 11 norske tros- og livssynsledere. Foto:Kirkens Nødhjelp
Imam Ibrahim Saidy fra Islamsk råd overrakte den felles uttalelsen på vegne av 11 norske tros- og livssynsledere. Foto: Kirkens Nødhjelp
 - Religiøse aktører spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å få i stand en rettferdig klimapolitikk, i Norge og internasjonalt, sa generalsekretær Anne-Marie Helland da Kirkens Nødhjelp sammen med sammen med Norges Kristne råd, Islamsk råd Norge, MiljøSikh og ressursgruppe for Skaperverk og Bærekraft i Oslo, Asker og Bærum inviterte til åpent klimamøte.
 
Møtet var ett i rekken av flere klimamøter som Kirkens Nødhjelp har arrangert rundt i landet, og arrangementet i Oslo viste et bredt klimaengasjement på tvers av tros- og livssyn. 
 
Imam Ibrahim Saidy fra Islamsk råd overrakte en felles appell fra elleve ledere i norske tros- og livssynssamfunn, deriblant Helga Haugland Byfuglien fra Den norske kirke, Bernt Eidsvåg fra Oslo katolske bispedømme og Tom Hedalen fra Human-Etisk Forbund, som blant annet oppfordret norske myndigheter til å ta større ansvar for å stanse klimaendringene, ved å kutte mer i Norge og bidra med mer penger til klimafinansiering i andre land.  

 

Vårt klimaarbeid:

Les mer her

Vi arbeider med Klima i disse landene:

Angola Haiti
Etiopia Guatemala

Publisert: